List of Super Mario 3D World staff

From the Super Mario Wiki, the Mario encyclopedia
Jump to navigationJump to search

This is a list of the staff involved with the game Super Mario 3D World. The game itself does not match the individual staff members to their roles; all of them (with the exceptions of Satoru Iwata and the voice actors) are simply credited under generic "Staff" headings. The specific roles of the more prominent personnel are sourced from the "Iwata Asks" interview pertaining to the game, and the February and March 2014 issues of Nintendo Dream.

General Producers[edit]

Producer[edit]

Directors[edit]

Design Director[edit]

 • Daisuke Watanabe

Level Design Lead[edit]

 • Futoshi Shirai

Sound Director & Music[edit]

Music[edit]

Illustration[edit]

Other Staff[edit]

 • Takashi Abe
 • Taishi Ahagon
 • Yutaka Aihara
 • Masaya Akiyama
 • Katsuyasu Ando
 • Mika Anzai
 • Norihiro Aoyagi
 • Koji Aoyama
 • Hiroki Araya
 • Masahiro Arimitsu
 • Yotaro Doi
 • Shigetoshi Gohara
 • Narimasa Hakodate
 • Kazunori Hashimoto
 • Manabu Hiraoka
 • Shinya Hiratake
 • Kotaro Hiromatsu
 • Katsuki Hisanaga
 • Hiroaki Hishinuma
 • Yoko Honma
 • Arisa Hosaka
 • Takeshi Hosono
 • Mei Ide
 • Kunihito Ihara
 • Yuki Ijiri
 • Toru Inage
 • Asami Inoue
 • Kiyoshi Ishibiki
 • Jun Ishioka
 • Daisuke Ito
 • Yuichi Iwasa
 • Gen Kadoi
 • Satoshi Kawamura
 • Kyoko Kawasaki
 • Mitsuhiro Kida
 • Mio Kikuchi
 • Yotaro Kiriyama
 • Yuka Kitahara
 • Yusuke Kitazono
 • Youngseok Kong
 • Hirokazu Matsuda
 • Kirokazu Matsui
 • Yasuhiko Matsuzaki
 • Naoki Mineta
 • Yuko Miyakawa
 • Satoshi Miyama
 • Yosuke Mori
 • Takafumi Moro
 • Tadatsugu Motomiya
 • Sho Murata
 • Kazuhiro Musa
 • Yuki Nakamura
 • Naoya Nihei
 • Daiki Nishioka
 • Tatsuro Ota
 • Koki Sasaki
 • Eisaku Sato
 • Masakaze Sato
 • Kimihiko Shimomura
 • Hideyuki Sugawara
 • Mayako Sugimoto
 • Shingo Suzuki
 • Yuya Takezawa
 • Hajime Tamura
 • Jun Tanaka
 • Wataru Tanimura
 • Hideyuki Tatsuta
 • Yuki Tsuji
 • Chiaki Uchida
 • Takaaki Ueno
 • Tomoko Watanabe
 • Ce Xu
 • Takayuki Yaeno
 • Akitoshi Yahiro
 • Atsushi Yamaguchi
 • Kazumi Yamaguchi
 • Mieko Yamaji
 • Akane Yoshida
 • Kouki Yoshida
 • Rikuto Yoshida

NOA Staff[edit]

 • Nate Bihldorff
 • Owen Cooney
 • Anne-Marie Laperrière
 • Ann Lin
 • Camilo Alba Navarro
 • Tim O'Leary
 • César Pérez
 • Scot Ritchey
 • Leslie Swan
 • Laurence Millerioux-Tanen
 • NOA Product Testing

Voice[edit]

NOE Staff[edit]

 • Matt Adams
 • Chiara Botta
 • Saskia Doorschodt
 • Pierre Galmiche
 • Laurent Godinot
 • Ambra Gostoli
 • Petra Gyarmaty
 • Carsten Harmans
 • Anton Ivanchikov
 • Stefan Kashani-Matin
 • Elsa Kindt
 • Federico Maggi
 • Sílvia Mira
 • Ana Reis
 • Enrique Sánchez Rosa
 • Georg Schmalhofer
 • Pete Sheppard
 • Cristina Solà Picas
 • Laura Soto Toral
 • Alessandro Tardito
 • Janine Wetherell
 • NOE QUALIITY ASSURANCE

Special Thanks[edit]

 • Hiroshi Arai
 • Atsushi Asakura
 • Takuhiro Dohta
 • Yoshiki Haruhana
 • Takeshi Hayakawa
 • Haruka Kakinuma
 • Toyoki Kataoka
 • Ayaka Kawamura
 • Naoki Koga
 • Ryota Maruko
 • Keisuke Matsui
 • Saki Murayama
 • Daisuke Nakamura
 • Yusuke Nakano
 • Kentaro Nishimura
 • Tomohisa Saito
 • Aki Sakurai
 • Kaoru Sato
 • Masashi Seiki
 • Hisashi Sekoguchi
 • Yoshikazu Sumioka
 • Takahiro Takayama
 • Nao Ueda
 • Tsuyoshi Watanabe
 • Yoshito Yasuda
 • All General Support Group
 • Nintendo Tokyo Office
 • All EAD

Executive Producer[edit]

Nintendo is the author for this software for the purpose of the copyright. All rights reserved. ©2013 Nintendo