List of Mario Party 6 staff

From the Super Mario Wiki, the Mario encyclopedia
Jump to navigationJump to search

This is a list of the staff involved with the game Mario Party 6.

Game Director[edit]

 • Shuichiro Nishiya

Planning Director[edit]

 • Shinichi Nakata

Planning[edit]

 • Tatsumitsu Watanabe
 • Yukiko Mikami
 • Satoru Yokota
 • Yuka Sasaki
 • Takeru Sugimoto
 • Atsushi Nakao
 • Shigeru Okita
 • Hironobu Aizawa
 • Koji Yamamoto
 • Yoshiyuki Mori
 • Fumihisa Sato

Programming Director[edit]

 • Hideki Sahashi

Programming[edit]

 • Mitsuhiro Takahashi
 • Hiroshi Ishimaru
 • Yoko Miyabayashi
 • Yukio Ode
 • Masayuki Shinohara
 • Yasuaki Naruse
 • Kazufumi Shimizu
 • Yusuke Takumi
 • Shinichi Hiramori
 • Tomohisa Saito
 • Akira Matsumoto
 • Kenji Ohira
 • Norifumi Hira
 • Yasuhiro Iida
 • Izumi Fukuda
 • Takashi Iwanaga
 • Akihiro Terada
 • Tadao Shoyama
 • Takayuki Hanamasu
 • Takahiro Matsumoto
 • Satoshi Sakaguchi
 • Yuji Tanaka
 • Katsuhiko Kii
 • Nobuhide Takano
 • Koji Taguchi
 • Daisuke Hashimoto
 • Shinichi Fukui
 • Yoshikazu Hosoda

Design Director[edit]

 • Yukinori Goto

Graphic Design[edit]

 • Moto Yamaguchi
 • Kayo Fujimoto
 • Takuya Aoyama
 • Shuji Kitani
 • Nodoka Moriya
 • Saori Tsutsui
 • Hiroshi Baba
 • Kazuhisa Okamoto
 • Saeko Matsuura
 • Yoko Kawana
 • Masami Kodaira
 • Atsushi Nakagawa
 • Osamu Tsuchihashi
 • Yuki Togashi
 • Atsushi Yamamoto
 • Takahiro Karino
 • Kazuya Ikuta
 • Tsukasa Tanaka
 • Keisuke Izaki
 • Kanako Uto
 • Takayuki Ichinose
 • Akira Mizoguchi
 • Yuya Rokuyama
 • Hiroyuki Seki
 • Makoto Eguchi
 • Hideki Morinaga
 • Yoshinori Ikeshita
 • Ryo Yokomizo
 • Yasuhiro Ando
 • Chiharu Yoshizaki
 • Takuya Hirano
 • Nobuhiko Inoue
 • Naoki Kubo
 • Takashi Sakamoto
 • Miki Shimada
 • Ryota Takahashi
 • Koji Tokuyama
 • Munenori Hitomi
 • Yuji Yano

Character Design[edit]

 • Shigeru Miyamoto
 • Hiroji Kiyotake

Original 3-D Models[edit]

 • Nintendo staff

Sound Director[edit]

 • Keita Hoshi

Music[edit]

 • Hironobu Yahata
 • Shinya Outouge

Sound Effects[edit]

 • Shinya Watabe
 • Osamu Narita
 • Shohei Bando
 • Masato Aihara
 • Hiroyuki Tsuboguchi

Sound System[edit]

 • Takayuki Iwabuchi
 • Hideki Oka

Graphics Support[edit]

Sound Support[edit]

Technical Support[edit]

 • Takayuki Hashida
 • Shinobu Suzuki
 • Nintendo iRD staff

Character Voices[edit]

North American Localization[1][edit]

 • Erik Peterson
 • Reiko Ninomiya
 • Rich Amtower

Localization Management[edit]

NOA Product Testing[edit]

 • Yoshinobu Mantani
 • Eric Bush
 • Sean Egan
 • Tom Hertzog
 • Kyle Hudson
 • Robert Johnson
 • Mika Kurosawa
 • Michael Leslie
 • Teresa Lillygren
 • Chris Needham
 • Rich Richardson
 • Randy Shoemake

European Localization[edit]

 • NOE Product Localization Team

European Localization Coordination[edit]

 • Hiroyuki Uesugi
 • Andreas Fey
 • Noriko Netley

French Text[edit]

 • Sabrina Bretant

German Text[edit]

 • Helge Friedrich

Italian Text[edit]

 • Elena Nardo

Spanish Text[edit]

 • Guillermo López-Anglada Fdez.

Voice Recognition System Support[edit]

 • Terence French
 • Pierre Sanchez
 • Andrea Jähn
 • Marina Paris
 • Sofía Marín Aguilar-Galindo
 • Nick Hooijer
 • Michèle Mikalski
 • Steffen Lotz
 • Stefania Montagnese
 • Arrate Ugarte

Special Thanks to (NTSC version)[edit]

 • Tatsumi Kimishima
 • Mike Fukuda
 • Riko Asuwa
 • Shota Takahashi
 • Kazutoshi Uehara
 • Osamu Tsujikawa
 • Everyone at Nintendo
 • Everyone at Hudson
 • Super Mario Club staff

Special Thanks to (PAL version)[edit]

 • Toshifumi Sayama
 • Matthew Mawer
 • NOE Validation Team
 • NOE Product Testing Staff
 • NOA Product Testing Staff
 • NAL Planning, Commercial & Helping Staff
 • Riko Asuwa
 • Shota Takahashi
 • Kazutoshi Uehara
 • Osamu Tsujikawa
 • All Nintendo
 • All Hudson
 • Super Mario Club staff

Coordination[edit]

 • Miyuki Hirose
 • Tomomi Sano
 • Ryunosuke Suzuki

Senior Director[edit]

 • Kenji Kikuchi

Supervisors[edit]

 • Shigeru Miyamoto
 • Takashi Tezuka
 • Hidetoshi Endo

Producers[edit]

 • Atsushi Ikeda
 • Hiroshi Sato

Senior Producer[edit]

 • Shinji Hatano

Executive Producers[edit]

 • Satoru Iwata
 • Hiroshi Kudo

Notes[edit]

 1. ^ "English Text" in the PAL version