List of Super Mario Maker 2 staff

From the Super Mario Wiki, the Mario encyclopedia
Jump to navigationJump to search

This is a list of the staff involved with the game Super Mario Maker 2.

Director[edit]

Programming Director[edit]

 • Fumiya Nakano

Art Director[edit]

 • Ryota Akutsu

Sound Director[edit]

Game Design[edit]

Course Level Design[edit]

 • Shoichiro Takeyoshi
 • Kana Aiba
 • Tatsuya Nawata
 • Takuma Sawada

Lead UI Art[edit]

 • Emi Tomita

UI Art[edit]

 • Haruka Nishinaga
 • Kureha Ura
 • Kaori Shinto
 • Kenshiro Yano
 • Satoko Higashi

Character Art[edit]

 • Masanao Arimoto
 • Yasuyo Iwawaki
 • Taro Nonaka
 • Shikou Yamaue
 • Naoki Yamada

Background Art[edit]

 • Miki Aoki
 • Karon Shiihara
 • Yasutomo Nishibe
 • Kazuyuki Endo

Visual Effects Art[edit]

 • Makoto Ohta

Art Adviser[edit]

 • Makoto Yonezu

Player Programming[edit]

 • Junya Okamoto

System Programming[edit]

 • Keigo Nakanishi
 • Hisashi Okada
 • Chichiro Okada
 • Masayuki Kuwajima
 • Mahito Idehara

Graphic Programming[edit]

 • Shogo Kihara
 • Makoto Sasaki
 • Koji Sakai

Enemy & Object Programming[edit]

 • Takuma Deguchi
 • Jun Tsuzuki
 • Rikuta Gamo
 • Yuki Hashizume

Edit Programming[edit]

 • Yusaku Shimizu

UI Programming Lead[edit]

 • Shinji Okuda

UI Programming[edit]

 • Nobuhiro Sumiyoshi
 • Daiki Kimura
 • Nobuhiro Matsumira
 • Shinya Osaki
 • Makoto Shirakawa
 • Satoru Takahata
 • Nobuhiko Sadamoto
 • Shogo Miyata

Network Programming[edit]

 • Kenji Higashiyama

Server Programming[edit]

 • Keishi Asa
 • Kimihiko Shimomura
 • Yuki Mitsui
 • Shuhei Oshita
 • Yusuke Kobayashi
 • Tomoaki Toyama
 • Yuta Yoshimoto

Sound Effects[edit]

 • Takahiko Fujita
 • Taiyo Furukawa
 • Takahisa Yamamoto

Music[edit]

Sound Adviser[edit]

 • Koichi Kyuma

Character Voices (uncredited)[edit]

Cinematic Design[edit]

 • Takumi Kawagoe
 • Hiroki Hirano
 • Satoshi Tanabe
 • Yuka Fujimoto

HTML Contents[edit]

 • Aki Sakurai
 • Yasushi Matsubara
 • Kiyomi Itani
 • Tatsuya Kodera

Development Support[edit]

Programming Support[edit]

 • Daisuke Shimizu
 • Makoto Takano
 • Haruki Tojo
 • Noboru Hizukuri
 • Shigetoshi Kitayama
 • Yuji Sawatani
 • Momoko Shibutani
 • Yukari Suzuki
 • Shuhei Maekawa
 • Kazuhiro Nakari
 • Yuhiki Otsuki

Technical Support[edit]

 • Tomohiro Umeda
 • Takehiro Oyama
 • Yoshito Yasuda

NOA Localization Management[edit]

NOA Localization[edit]

 • Michael Benedetto
 • Billy Carroll
 • Yanett Cepeda Valor
 • Rhiona Dey
 • Dutch Hixenbaugh
 • Noriko Kaji
 • Morgan Ritchie
 • Eric Smith
 • Ethan Stockton
 • Sam AbouHarb

NOE Localisation Producers[edit]

 • Ambra Gostoli
 • Hanako Furuya

NOE Translation[edit]

 • Michael Frisch
 • Grace Yon
 • Sabrina Jouillat
 • David Caussèque
 • Chiara Botta
 • Giacomo Iacumin
 • Arne Glinka
 • Katharina Glowotz
 • Enrique Sánchez Rosa
 • Jónatan Millán
 • Patrick Koudstaal
 • Lennart Rotteveel
 • Christian Buter
 • Dmitrii Kaloev

NOE Quality Assurance[edit]

 • NOE Quality Assurance Team
 • Oliver Müller
 • Pole To Win UK Ltd. (London Studio)

NHL Localization Coordination[edit]

 • Wang Zhong Long

NHL Translation[edit]

 • Sean Shen
 • Eiju Umemura

NHL Quality Assurance[edit]

 • Pole To Win Singapore Pte. Ltd., Taiwan Branch

iQue Localization Coordination[edit]

 • Keisuke Fukushima

iQue Translation[edit]

 • Zhang Xi
 • Qiu Xiaochun

iQue Quality Assurance[edit]

 • Yan Gang

NOK Localization Management[edit]

 • Hyokjin Jung

NOK Translation[edit]

 • Yunseok Choi
 • Dongyeon Kim

NOK Quality Assurance[edit]

 • Kyoungim Na
 • Pole To Win Korea Co., Ltd.

Testing[edit]

 • Takeshi Saigo
 • Maki Yoshitake
 • Mahoto Sawada
 • Nobutoshi Matsudaira
 • Mario Club Co., Ltd.
 • Pole to Win Co., Ltd.
 • NOA Product Testing

Special Thanks[edit]

 • Arisa Hosaka
 • Takuhiro Dohta
 • Yoshiyuki Sawada
 • Shunsuke Makita
 • Keijiro Inoue
 • Yoshiyuki Oyama
 • Yoshihisa Morimoto
 • Keisuke Nishimori
 • Yoshifumi Masaki
 • Kenta Motokura
 • Daisuke Watanabe
 • Kazunori Hashimoto
 • Nanako Tokuno
 • Yuki Shimizu
 • Ryo Koizumi
 • Hirokazu Matsui
 • Akiko Yamaguchi
 • Yuri Adachi
 • Shigehisa Nakaue
 • Kosei Kitamura
 • Masanobu Sato
 • Keisuke Umeda
 • Yuki Kaneko
 • Moe Shirataki
 • Takahiro Nishigaki
 • Jeff Miller
 • Kirk Arndt
 • Atsushi Matsuda
 • Takuya Kojima
 • Megumi Inoue
 • Entertainment Planning & Development Department
 • SRD Co., Ltd.
 • Mox Co., Ltd.

Special Adviser[edit]

Producer[edit]

Coproducer[edit]

General Producer[edit]

 • Shinya Takahashi

Executive Producer[edit]