List of Mario Party 10 staff

From the Super Mario Wiki, the Mario encyclopedia
Jump to navigationJump to search

This is a list of the staff involved in Mario Party 10.

Game Director[edit]

 • Shuichiro Nishiya

Chief Planning Director[edit]

 • Tatsumitsu Watanabe

Planning Directors[edit]

 • Yuki Maruyama
 • Atsushi Nakao
 • Noriyuki Saeki
 • Satoru Imamura
 • Fumihisa Sato
 • Takaki Kobayashi

Planning[edit]

 • Naonari Kaga
 • Jyosuke Kaji
 • Natsuki Sato
 • Yoshitsugu Tamaoki
 • Yukio Umematsu
 • Tsutomu Komiyama
 • Katsuya Ishii
 • Maiko Kume
 • Tsuyoshi Matsumoto
 • Yukiko Nakata
 • Takeshi Sakai
 • Naoaki Yamashita
 • Hiroyuki Seki
 • Makoto Eguchi
 • Ryo Yokomizo
 • Yuya Rokuyama
 • Miyuki Oyama
 • Saki Ideguchi
 • Kenta Ogawa
 • Hisashi Kishida
 • Hiroshi Kurimoto
 • Shigeyasu Ohashi
 • Ryota Saruwatari
 • Hiroshi Nosaka
 • Takafumi Aiba
 • Marino Yamauchi
 • Takanori Goto
 • Takashi Nakamura
 • Yukako Kawauchi

Chief Program Director[edit]

 • Hideki Sahashi

Program Directors[edit]

 • Masayuki Shinohara
 • Yuhei Tsukami
 • Akira Matsumoto
 • Haruhiko Tanuma
 • Yoshikazu Hosoda

Program[edit]

 • Satoshi Ezaki
 • Yuki Konno
 • Kazuya Chikada
 • Shun Hakamada
 • Shinichi Hiramori
 • Tatsuo Yamajiri
 • Hisashi Yoshida
 • Yuki Anzai
 • Shinnosuke Ohashi
 • Tetsuro Kani
 • Shinichi Nagahori
 • Yusuke Wakigawa
 • Tomoyuki Honda
 • Hajime Kamada
 • Takuma Matsuura
 • Kazuhiro Enami
 • Izumi Fukuda
 • Takashi iwanaga
 • Kenji Oohira
 • Akihiro Terada
 • Norihumi Hira
 • Tadao Shohyama
 • Takahiro Matsumoto
 • Satoshi Sakaguchi
 • Yasutaka Ikeda
 • Sayaka Fukuyama
 • Hiroyuki Watanabe
 • Daizo Yamauchi
 • Tomoaki Tanaka
 • Kana Mizota
 • Nobuya Wada
 • Junichi Nagasaki
 • Keiichirou Oogushi
 • Masayuki Kino
 • Takeshi Kawamoto
 • Tsutomu Kawamoto
 • Aya Yoshii
 • Kengo Matsumura
 • Ryohei Fukutome
 • Takayuki Hayase
 • Miyuki Miyata
 • Syuoto Nakamura
 • Shinya Morishige
 • Kazuki Tashiro
 • Daiki Yamashita
 • Hidemasa Akimoto
 • Takashi Chiba
 • Shingo Takahashi

Chief Design Director[edit]

 • Keisuke Kasahara

Design Directors[edit]

 • Susumu Kuribayashi
 • Toshifumi Sekijima
 • Takamitsu Manabe
 • Tomoaki Watanabe
 • Takahiro Karino
 • Masayuki Tsuboi
 • Masami Kodaira

Graphic Design[edit]

 • Mari Inomata
 • Huichung Lee
 • Kazuhisa Okamoto
 • Hayato Ogawa
 • Mayumi Kawanishi
 • Ayako Kobayashi
 • Tomoaki Sakaguchi
 • Takuya Funaki
 • Kazuaki Nemi
 • Tsuyoshi Mizuguchi
 • Saori Yamashita
 • Natsumi Yamada
 • Masahiko Yamada
 • Shunsaku Yamamoto
 • Seiya Yuasa
 • Yoko Asari
 • Tomoyuki Ishimaru
 • Akiyoshi Kakinuma
 • Aya Kanabe
 • Hiroko Kinjo
 • Kango Sumi
 • Rina Tsujimura
 • Akiko Nishizawa
 • Takayuki Matsuoka
 • Rinko Matsuda
 • Daisuke Miura
 • Hideki Morniaga
 • Keisuke Izaki
 • Tsukasa Tanaka
 • Yoshinori Ikeshita
 • Yasuhiro Ando
 • Akira Mizoguchi
 • Mikio Kita
 • Yurio Okubo
 • Shinsuke Miyazaki
 • Sho Nakamura
 • Shohei Higashi
 • Takayuki Shimokawa
 • Takuya Tawaratsumida
 • Miki Nakamura
 • Asami Matsushima
 • Miho Yamaguchi
 • Hiroko Horikawa
 • Syuhei Yabe
 • Takahiro Asano
 • Tadashi Miura
 • Shouichi Kawamura
 • Keisuke Yonaha
 • Risa Takei
 • Hiroyuki Okamura
 • Haerim Kang
 • Arisa Kurosu
 • Senei Sou
 • Kasumi Nagi
 • Shiori Teramoto
 • Tsukuru Okumura
 • Motoi Tashiro
 • Satomi Shibusawa
 • Kenichi Ueyama
 • Ryoichi Okayama
 • Sumihiro Kawai
 • Chika Kawase
 • Yoko Tazawa

Chief Sound Director[edit]

 • Hiroyuki Tsuboguchi

Sound Directors[edit]

Music Director[edit]

 • Chamy Ishi

Music[edit]

 • Rei Kondoh
 • Toshiki Aida

Sound Effects[edit]

 • Kotaro Baba
 • Yutaka Takahashi
 • Taisuke Kobayashi

Sound Supervisor[edit]

Character Voices[edit]

* While Rosalina's former voice actress, Kerri Kane, was listed in the voice credits (misspelled as Kerry Kane), this was a mistake, as Rosalina's voice in Mario Party 10 is provided by Laura Faye Smith.[1]

Graphic Supervisors[edit]

 • Chiaka Aida
 • Akiko Kato
 • Tsuyoshi Watanabe

Illustration[edit]

 • Takumi Wada

Illustration Supervisor[edit]

 • Yusuke Nakano

Logo Design[edit]

 • Yukihiko Hayashi

Manual Editing[edit]

 • Yasushi Matsubara

North American Localization[edit]

Localization Management[edit]

Localization[edit]

 • Rich Comegys
 • Bill Hutchens
 • Laurence Millerioux-Tanen
 • Álex Zarza

European Localisation[edit]

Localisation Producers[edit]

 • Ivan Garrido
 • Christopher Cael
 • Stefan Kashani-Matin

Translation Coordination[edit]

 • Concetta Liebetruth
 • Marco Guasco

English Adaptation[edit]

 • John Mullen
 • Sarah Rutherford-Bryant

French[edit]

 • Claire Stalter
 • Gurvan Le Guen

German[edit]

 • Sascha Weinard
 • Daniel Pestka

Italian[edit]

 • Marco Morbin
 • Barbara Pisani

Spanish[edit]

 • Belén Wallace Puente
 • Elizabeth Sánchez León

Dutch[edit]

 • Elmer Haan
 • Saskia Doorschodt

Russian[edit]

 • Anatasia Golovanova
 • Ilya Liberman

Portuguese[edit]

 • Bernado Ponces de Serpa
 • Ana Reis
 • CULTURETRANSLATE Ltd.

Quality Assurance Coordination[edit]

 • J. Ignacio León López

Quality Assurance[edit]

 • Andrew Hall
 • Matthew Jones
 • Julien Llopart
 • Damien Brichard
 • Lukas Mildner
 • Lutz Ohl
 • Alessandro Crosa
 • Andrea Marino
 • Jessica Sánchez Herrera
 • Ana Maria López García
 • Teresa Dugnol
 • Nynke van der Sluis
 • Irina Kafka
 • Anton Ivanchikov
 • Ricardo Velez Gonçalves
 • Pedro Almeida
 • CULTURETRANSLATE Ltd.

Technical Support[edit]

 • Shingo Okamoto
 • Toru Inage
 • Yuta Ogawa
 • Yasuhiro Tokunaga
 • Yuta Arai
 • Kyohei Minato
 • SPD Technology

Debug[edit]

 • Kentaro Nishimura
 • Tsuyoshi Komura
 • Tatsuya Kurihara
 • Ko Miyauchi
 • Emi Kashiuda
 • Mario Club Co., Ltd.
 • Sho Azumi
 • Wataru Amano
 • Daichi Saito
 • Mako Yamazaki
 • DIGITAL Hearts Co., Ltd.

NOA Product Testing[edit]

 • Masayasu Nakata
 • Randy Shoemake
 • Seth Hanser
 • Zac Evans
 • Patrick Taylor
 • Tomoko Mikami
 • Makiko Szolas
 • Teresa Lillygren
 • Kindra Timmerwilke
 • Shannon Jaye Roberts
 • Nicko Gonzalez De Santiago
 • Sara Hoad
 • Ludovic Tientcheu Ponkin
 • Stephane Arlot
 • Product Testing Technicians
 • PTD Guideline Compliance
 • Gary Meads
 • Ellen Goetsch
 • Paul Gardner
 • Sam AbouHarb
 • Joe Pasini
 • Eduardo Fernandez
 • Luciana De Almeida

Special Thanks[edit]

 • Yoji Kamikawa
 • Eriko Kimura
 • Yuka Ueda
 • Takumi Kawagoe
 • Tomoe Aratani
 • Minako Hamano
 • Tomoaki Kuroume
 • Yoichi Yamamoto
 • Kimiharu Hyodo
 • Masahiro Imaizumi
 • Goro Abe
 • Yusuke Yamasoto
 • Toshiharu Izuno
 • Hiroshi Hayashi
 • Osamu Tsujikawa
 • Shigeru Okita
 • Hisao Hasunuma
 • Mitsuo Hasunuma
 • Kazuyuki Makishima
 • Tatsuo Masuda
 • Shinji Yoshikawa

Coordination[edit]

 • Miyuki Hirose
 • Masashi Okamoto

Senior Director[edit]

 • Kenji Kikuchi

Supervisors[edit]

Associate Producer[edit]

 • Yoshinori Tsuchiyama

Producers[edit]

 • Jumpei Horita
 • Toshiaki Suzuki
 • Atsushi Ikeda

General Producer[edit]

 • Shinya Takahashi

Executive Producers[edit]

Nintendo and NDCUBE are the authors of this software for the purpose of copyright. All rights reserved. ©2015 Nintendo.

References[edit]

 1. ^ While the credits of Mario Party 10 listed "Kerry Kane"[sic] as providing vocal work for the game, in an email, Kerri Kane explained that it was not in fact her work: "I do know it’s not me in this game however, as when I recorded for Miss Rosalina my script contained mostly "sounds" Like when you throw an object or when you are hit by one. Lots of Hoo's and Ha's, Yeahs and Yahs, things like that, some Alrights. I think the only long [...] sentence I recorded was something like "Hmmm, Not bad" So again a sound, but with a couple words. My script didn’t have a "Here I go" or the "Let's go" that I hear from Rosalina in MP10." (March 17, 2015)