List of Mario Kart Arcade GP DX staff

From the Super Mario Wiki, the Mario encyclopedia
Jump to navigationJump to search

This is a list of the staff involved with the game Mario Kart Arcade GP DX.

Bandai Namco Amusement Production Staff[edit]

Producer[edit]

 • Kei Kobayashi (2013~2014, "Co-Producer" as of 2015)
 • Kazuhiro Maeda (2015~2016)
 • Atsuhito Osawa (2017~)

Chief Director[edit]

 • Tetsuya Shinoda

Game Designers[edit]

 • Yoshinori Wagatsuma (2013~2014)
 • Masaki Uchida (2013~2014)
 • Yoshiyuki Yakabe (2013~2014)
 • Masataka Ishiguro (2013~2014)
 • Ryuta Jufuku (2013~)
 • Yuji Yamashita (2013~)
 • Masahiro Kimoto (2015~)
 • Takeharu Kijima (2015~2016)

Chief Programmer[edit]

 • Kensuke Nakanishi (2013~2016)
 • Toshiaki Tamura (2017~)

Programmer[edit]

 • Toshiaki Tamura (2015~2016)

Sound Director[edit]

 • Yoshihito Yano

Sound Designer[edit]

 • Tetsukazu Nakanishi

Visual Director[edit]

 • Tetsuya Shinoda

Visual Artists[edit]

 • Katsue Yamamoto (2017~)
 • Rie Kawakami (2017~)
 • Daiki Sawada (2017~)

Additional Software Cooperation from[edit]

 • xeen Inc.

Product Managers[edit]

 • Masamichi Yamazaki (2015~2016)
 • Kentaro Abe (2015~)
 • Kazuya Maruyama (2017~)

Process Manager[edit]

 • Yoshihide Kumada

Chief Engineer[edit]

 • Toshio Matsumura

Lead Mechanical Engineer[edit]

 • Yasuhiro Wakatsuki

Mechanical Engineers[edit]

 • Hiroshi Fujita
 • Osamu Yamamoto (2017~)
 • Asa Ichinozuka (2017~)

Electrical Engineers[edit]

 • Fumio Munetaka
 • Yoshitaka Fukao (2013~2016)
 • Kiwamu Nakamura (2017~)

Product Designer[edit]

 • Mai Oguri

Production Controller[edit]

 • Takeyuki Yamasaki

Sales Promotion[edit]

 • Noriyuki Tanaka (2013~2016)
 • Ayaka Inamasu (2013~2016)
 • Chisaki Sakamaki (2013~2016)
 • Tadahiro Goto (2017~)
 • Koji Kawashima (2017~)

Audio Production Coordination[edit]

 • Jesahm (2015~)

Composers[edit]

 • Katsuro Tajima
 • Jun-ichi Nakatsuru
 • AJURIKA (Akitaka Tohyama)
 • Hiroshi Okubo
 • Hiroyuki Kawada
 • Ryo Watanabe
 • Taku Inoue
 • Torine (Eriko Sakurai)
 • Takafumi Sato
 • Setsuo Sakamoto
 • Yoshihito Yano

Sound Editors[edit]

 • Keigo Kuramochi (2017~)
 • Yu Sugimoto (2017~)
 • Etsuo Ishii (2017~)

NUSound Team[edit]

 • Yoshihiro Kurohata
 • Kunio Yamaguchi
 • Hiroto Fushimi
 • Keigo Tanaka
 • Tatsuya Fujiwara
 • Tsuyoshi Yoshimoto
 • Hiroyuki Hiraishi
 • Tetsukazu Nakanishi
 • Minamo Takahashi


 • Takehito Sasaoka
 • Norihide Nakajima
 • Ken Nakadate

Special Thanks (Nintendo Co., Ltd.)[edit]


 • Yo Ohnishi
 • Yuri Adachi
 • Yusuke Nakano
 • Tsuyoshi Watanabe


 • Naruhisa Kawano
 • Yoshitomo Kitamura
 • Ryosuke Hirayama


 • Shinji Hatano
 • Susumu Tanaka
 • Yuji Shibata
 • Etsushi Iizuka
 • Takeshi Masuda
 • Hidehisa Kobayashi (2015~)
 • Isao Yoneda (2017~)

Special Thanks (xeen Inc.)[edit]

Software Manager[edit]

 • Kazuo Shiomi

Software Director[edit]

 • Sayaka Yamato ("To the memory of" since 2015)
 • Minoru Yamazaki

Lead Planners[edit]

 • Manabu Kubosaki
 • Takashi Motosugi (2015~)
 • Masaya Shirakawa (2017~)

Planners[edit]

 • Yuji Yamada
 • Rumi Sawada
 • Daisuke Teramachi
 • Mai Kikuchi (2015~)

Support Planners[edit]

 • Hiroki Atoji
 • Masaru Kuribayashi

Lead Programmer[edit]

 • Kyohei Kakimoto

Programmers[edit]

 • Naoki Takishita
 • Kohei Yamaguchi
 • Yuzuru Nakamura
 • Mitsutaka Fukuhara
 • Tomohiro Goto
 • Ryosuke Ihara
 • Kengo Kajiki
 • Teppei Kamikawa
 • Atsushi Masuda
 • Shota Namizashi
 • Masashi Ishikawa
 • Mamoru Miyamoto
 • Hiroshi Takenouchi
 • Hidehiro Bushisue
 • Akihiro Nishigami (2015~)
 • Shinji Zairo (2015~)
 • Yuki Taira (2017~)

System Engineer & Lead Server Programmer[edit]

 • Akira Matsumoto (2013~2014)
 • Junya Minotani (2015~)

Server Programmers[edit]

 • Yosuke Takeda (2013~2014)
 • Nobutake Yamaki (2013~2014)
 • Seiji Tanaka (2015~)
 • Hiroyasu Iida (2015~)
 • Takaya Okuno (2015~)
 • Tomoe Hashizume (2015~)
 • Yoshihiro Asada (2015~)

Support Programmers[edit]

 • MM+RM+TM+KM+WM+ZW
 • Knt.
 • Katsuhiro Mori
 • Kyoko Kosaka

Art Director[edit]

 • Satoshi Takemura

Concept Artists[edit]

 • Yasuaki Hashimoto
 • Masashi Kajikawa

Environment Artists[edit]

 • Naoki Matsue
 • Wataru Sato
 • Motoki Uehara
 • Yoji Oyama
 • Tsuneo Suenaga
 • Masanori Tsutsumi
 • Hiroshi Miyazaki (2015~)

Character Artists[edit]

 • Shuhei Uemoto
 • Chihiro Tahara
 • Shizuka Fukuda
 • Kyoko Yasuda

Visual Effects Artists[edit]

 • Toshifumi Imaki
 • Sayo Ihara
 • Rika Shimizu (2017~)

Animator[edit]

 • Yasuhiro Maruo
 • Akira Kawanari (2017~)
 • Kana Yamabe (2017~)

User Interface Artists[edit]

 • Tetsuo Fukaya
 • Hiroki Tsutsui
 • Mai Onishi (2015~2016)
 • Mai Takatomi (2017~)
 • Ayumi Fujikawa (2017~)
 • Kazuhito Usui (2017~)
 • Natsumi Obe (2017~)
 • Miki Shimizu (2017~)
 • Junko Matsuta (2017~)

QA Staff[edit]

 • Masayuki Nakamura
 • Yasuyuki Furukawa
 • Yuki Terada
 • Hiroaki Tsuchida
 • Tsubasa Ito
 • Jun-ichi Aoki
 • Tamotsu Imai
 • Yuuki Iwasaki
 • Teppei Oya (2015~)
 • Mitsutaka Suidu (2015~)
 • Kazuo Nakano (2015~)
 • Sou Ueno (2015~)

Special Thanks[edit]

Narrator[edit]

 • Rica Matsumoto (Sun Music Production)
 • Jack Merluzzi

Narration Recording[edit]

 • Broadmedia Studios Corporation
 • Mami Igarashi (Sun Music Production)

Voice Actor Casting[edit]

 • Takashi Baker (Arriba Entertainment)
 • Kurt Jessen (Arriba Entertainment)


 • Kei Kobayashi (2017~)
 • Kazuhiro Maeda (2017~)
 • Jun Tanino (2017~)
 • Kensuke Nakanishi (2017~)
 • Yoshinori Wagatsuma (2015~)
 • Masaki Uchida (2015~)
 • Yoshiyuki Yakabe (2015~)
 • Masataka Ishiguro (2017~)
 • Daigo Suzuki
 • Hiroyasu Hosoya
 • Isamu Kubota
 • Naoki Kudo
 • Tadashi Hiraoka
 • Takahiro Kakizawa
 • Tatsuo Shioda
 • Tomoaki Toma
 • Tsuyoshi Yamada
 • Chisaki Sakamaki (2017~)
 • Noriyuki Tanaka (2017~)
 • Masamichi Yamazaki (2017~)
 • Takeharu Kijima (2017~)
 • Mitsuko Okabe (2017~)
 • Yoshitaka Fukao (2017~)


 • Namco Sounds
 • Tokyo Debug Team
 • Osaka Debug Team
 • Sendai Debug Team

License Negotiator[edit]

 • Jun Tanino (2013~2016)

Executive Producer[edit]

 • Takayuki Shindo

To the memory of[edit]

 • Shin-ichi Odake
 • Sayaka Yamato (2015~)

Font Design by[edit]

 • Fontworks Inc.
 • Morisawa Inc.

Produced by[edit]

 • Bandai Namco Amusement Inc.

Character Voices (uncredited)[edit]