List of Mario Kart Arcade GP DX staff

From the Super Mario Wiki

This is a list of the staff involved with the game Mario Kart Arcade GP DX.

Bandai Namco Entertainment Production Staff[edit]

Producer[edit]

 • Kei Kobayashi

Chief Director[edit]

 • Tetsuya Shinoda

Game Designer[edit]

 • Yoshinori Wagatsuma
 • Masaki Uchida
 • Yoshiyuki Yakabe
 • Ryuta Jufuku
 • Yuji Yamashita
 • Masataka Ishiguro

Chief Programmer[edit]

 • Kensuke Nakanishi

Sound Director[edit]

 • Yoshihito Yano

Sound Designer[edit]

 • Tetsukazu Nakanishi

Visual Director[edit]

 • Tetsuya Shinoda

Additional Software Cooperation from[edit]

 • xeen Inc.

Process Manager[edit]

 • Yoshihide Kumada

Chief Engineer[edit]

 • Toshio Matsumura

Lead Mechanical Engineer[edit]

 • Yasuhiro Wakatsuki

Mechanical Engineer[edit]

 • Hiroshi Fujita

Electrical Engineers[edit]

 • Fumio Munetaka
 • Yoshitaka Fukao

Product Designer[edit]

 • Mai Oguri

Production Controller[edit]

 • Takeyuki Yamasaki

Sales Promotion[edit]

 • Noriyuki Tanaka
 • Ayaka Inamasu
 • Chisaki Sakamaki

Composers[edit]

 • Katsuro Tajima
 • Jun-ichi Nakatsuru
 • AJURIKA (Akitaka Tohyama)
 • Hiroshi Okubo
 • Hiroyuki Kawada
 • Ryo Watanabe
 • Taku Inoue
 • Torine (Eriko Sakurai)
 • Takafumi Sato
 • Setsuo Sakamoto
 • Yoshihito Yano

NuSound Team[edit]

 • Yoshihiro Kurohata
 • Kunio Yamaguchi
 • Hiroto Fushimi
 • Keigo Tanaka
 • Tatsuya Fujiwara
 • Tsuyoshi Yoshimoto
 • Hiroyuki Hiraishi
 • Tetsukazu Nakanishi
 • Minamo Takahashi


 • Takehito Sasaoka
 • Norihide Nakajima
 • Ken Nakadate

Special Thanks (Nintendo Co., Ltd.)[edit]


 • Yo Ohnishi
 • Yuri Adachi
 • Yusuke Nakano
 • Tsuyoshi Watanabe


 • Naruhisa Kawano
 • Yoshitomo Kitamura
 • Ryosuke Hirayama


 • Shinji Hatano
 • Susumu Tanaka
 • Yuji Shibata
 • Etsushi Iizuka
 • Takeshi Masuda

Special Thanks (xeen Inc.)[edit]

Software Manager[edit]

 • Kazuo Shiomi

Software Directors[edit]

 • Sayaka Yamato
 • Minoru Yamazaki

Lead Planner[edit]

 • Manabu Kubosaki

Planners[edit]

 • Yuji Yamada
 • Rumi Sawada
 • Daisuke Teramachi

Support Planners[edit]

 • Hiroki Atoji
 • Masaru Kuribayashi

Lead Programmer[edit]

 • Kyohei Kakimoto

Programmers[edit]

 • Naoki Takishita
 • Kohei Yamaguchi
 • Yuzuru Nakamura
 • Mitsutaka Fukuhara
 • Tomohiro Goto
 • Ryosuke Ihara
 • Kengo Kajiki
 • Teppei Kamikawa
 • Atsushi Masuda
 • Shota Namizashi
 • Masashi Ishikawa
 • Mamoru Miyamoto
 • Hiroshi Takenouchi
 • Hidehiro Bushisue

System Engineer & Lead Server Programmer[edit]

 • Akira Matsumoto

Server Programmers[edit]

 • Yosuke Takeda
 • Nobutake Yamaki

Support Programmers[edit]

 • MM+RM+TM+KM+WM+ZW
 • Knt.
 • Katsuhiro Mori
 • Kyoko Kosaka

Art Director[edit]

 • Satoshi Takemura

Concept Artists[edit]

 • Yasuaki Hashimoto
 • Masashi Kajikawa

Environment Artists[edit]

 • Naoki Matsue
 • Wataru Sato
 • Motoki Uehara
 • Yoji Oyama
 • Tsuneo Suenaga
 • Masanori Tsutsumi

Character Artists[edit]

 • Shuhei Uemoto
 • Chihiro Tahara
 • Shizuka Fukuda
 • Kyoko Yasuda

Visual Effects Artists[edit]

 • Toshifumi Imaki
 • Sayo Ihara

Animator[edit]

 • Yasuhiro Maruo

User Interface Artists[edit]

 • Tetsuo Fukaya
 • Hiroki Tsutsui

QA Staff[edit]

 • Masayuki Nakamura
 • Yasuyuki Furukawa
 • Yuki Terada
 • Hiroaki Tsuchida
 • Tsubasa Ito
 • Jun-ichi Aoki
 • Tamotsu Imai
 • Yuuki Iwasaki

Special Thanks[edit]

Narrator[edit]

 • Rica Matsumoto (Sun Music Production)
 • Jack Merluzzi

Narration Recording[edit]

 • Broadmedia Studios Corporation
 • Mami Igarashi (Sun Music Production)


 • Daigo Suzuki
 • Hiroyasu Hosoya
 • Isamu Kubota
 • Naoki Kudo
 • Tadashi Hiraoka
 • Takahiro Kakizawa
 • Tatsuo Shioda
 • Tomoaki Toma
 • Tsuyoshi Yamada


 • Namco Sounds
 • Tokyo Debug Team
 • Osaka Debug Team

License Negotiator[edit]

 • Jun Tanino

Executive Producer[edit]

 • Takayuki Shindo

To the memory of[edit]

 • Shin-ichi Odake

Font Design by[edit]

 • Fontworks Inc.
 • Morisawa Inc.

Produced by[edit]

 • BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

Character Voices (uncredited)[edit]