List of Mario Party Advance staff

From the Super Mario Wiki, the Mario encyclopedia
Jump to navigationJump to search

This is a list of the staff involved with the game Mario Party Advance.

Director[edit]

 • Shinichi Nakata

Game Director[edit]

 • Yukinori Goto

Game Design[edit]

 • Fumihisa Sato

Planning[edit]

 • Daisuke Yokoo
 • Hiroshi Yokoyama
 • Michio Sato
 • Takashi Endo
 • Satoshi Mita
 • Satoru Imamura
 • Yoshikazu Takahashi

Programming Director[edit]

 • Tetsuharu Takashima

Programming[edit]

 • Hajime Hosokawa
 • Tetsuma Yoshida
 • Katsutoshi Sato
 • Takahiro Nishiyama
 • Hideaki Takahashi
 • Mamoru Shiratani
 • Norihiro Kimura
 • Norio Suzuki
 • Takahito Miyano
 • Tsutomu Kawamoto
 • Haruhiko Tanuma
 • Akira Ohashi

Design Director[edit]

 • Masako Funaki

Graphic Design[edit]

 • Kikuko Komatsu
 • Mari Matsuda
 • Hisashi Nagai
 • Hiromi Ito
 • Ikumi Kozaki
 • Yasuaki Kuwahara
 • Akira Katagi
 • Naoko Katagi
 • Koji Kato
 • Yuki Shukuzawa
 • Hiroyuki Kaneda
 • Matakichi Tamura
 • Yuuki Miura
 • Takahiro Asano
 • Yumi Futagawa
 • Takayuki Takamura

Character Design[edit]

 • Shigeru Miyamoto
 • Hiroji Kiyotake

Sound Director[edit]

 • Keita Hoshi

Sound Design[edit]

 • Hiroyuki Tsuboguchi

Music[edit]

 • Ichiro Shimakura
 • Yoshimasa Ikeda

Sound Effects[edit]

 • Osamu Narita
 • Kyouhei Makino
 • Takashi Watanabe

Graphic Support[edit]

Sound Support[edit]

 • Koji Kondo

Localization[edit]

 • Rich Amtower
 • Nate Bihldorff
 • Thomas Connery
 • Erik Peterson

Localization Management[edit]

 • Jeff Miller
 • Leslie Swan
 • Bill Trinen

NOA Product Testing Dept.[edit]

 • Yoshinobu Mantani
 • Kyle Hudson
 • Eric Bush
 • Sean Egan
 • Jim Holdeman
 • Mika Kurosawa
 • Teresa Lillygren
 • Nicko Gonzalez
 • Kathy Huguenard

European Localization[edit]

 • Product Localization Team

Coordination[edit]

 • Noriko Netley

Translation[edit]

German[edit]

 • Helge Friedrich

French[edit]

 • Sabrina Bretant

Spanish[edit]

 • Pol Roca Murillo

Italian[edit]

 • Elena Nardo

Validation and Testing[edit]

 • Validation and Testing Team

Special Thanks to[edit]

 • Chikara Shibata
 • Hiromi Yano
 • Tetsuya Komatsu
 • All Nintendo
 • All Hudson
 • Super Mario Club staff
 • Hitomi Naitoh

Coordination[edit]

 • Ryunosuke Suzuki
 • Miyuki Hirose

Senior Director[edit]

 • Kenji Kikuchi

Supervisors[edit]

 • Shigeru Miyamoto
 • Takashi Tezuka
 • Hidetoshi Endo

Producers[edit]

 • Atsushi Ikeda
 • Hiroshi Sato

Senior Producer[edit]

 • Shinji Hatano

Executive Producers[edit]

All rights, including the copyrights of Game, Scenario, Music and Program, reserved by Nintendo.