List of Super Mario Bros. Wonder staff

From the Super Mario Wiki, the Mario encyclopedia
Jump to navigationJump to search

This is a list of the staff involved with the game Super Mario Bros. Wonder.

Director[edit]

 • Shiro Mouri

Art Director[edit]

 • Masanobu Sato

Programming Director[edit]

 • Hiroshi Umemiya

Sound Director[edit]

Game Design[edit]

Course Level Design[edit]

 • Takayuki Ikkaku
 • Minoru Narita
 • Yuhei Ariyama
 • Takayuki Hirai
 • Makoto Ono
 • Kai Kikui
 • Yasuhisa Yamamura
 • Eiji Noto
 • Yuko Nishimura
 • Yuichi Takano
 • Tomoyuki Watanabe
 • Yoichi Nagai
 • Sho Miyata
 • Shoichiro Takeyoshi
 • Kana Aiba
 • Tatsuya Nawata

Visual and Look Development[edit]

 • Naoki Mineta

Character Design[edit]

 • Keisuke Umeda
 • Moe Shirataki
 • Hirohito Shinoda
 • Rio Kurosaki
 • Tomomi Sumaki
 • Hiroki Yamada
 • Riko Shibanuma
 • Ken Minobe
 • Hiromi Sugimoto
 • Yu Yang
 • Shohei Imamura
 • Takahisa Ikejiri
 • Yusuke Suzuki
 • Takuma Tokita
 • Yuki Kaneko
 • Shungo Suzuki
 • Kiyoe Saito
 • Hiroshi Tanaka
 • Ryo Sugimoto
 • Yuki Ishii
 • Sidan Wang
 • Shota Hosogai
 • Fumiko Nishimura
 • Megumi Hamasaki

Character Action Design[edit]

 • Tatsuya Sakai
 • Takahiro Nishigaki
 • Takaki Yoshida
 • Miryan Paku
 • Kazuto Takatama
 • Hiroyuki Morishima
 • Munetaka Kurosaki
 • Yuta Mizushima
 • Tomoyuki Hattori
 • Yutaka Funatani
 • Shigeto Hozumi
 • Hiroto Nakanishi
 • Sota Tanaka
 • Naoko Adachi

Field Design[edit]

 • Saki Kaneko
 • Yasutomo Nishibe
 • Yuriko Suzuki
 • Tetsuya Kobayashi
 • Soshiro Suzuki
 • Shintaro Kashiwagi
 • Hanaka Narishima
 • Yasuko Hamaoka
 • Shota Kishita
 • Ai Kobayashi
 • Yohei Izumi
 • Masato Amma
 • Karon Shiihara
 • Masahiro Fukuoka
 • Kei Watanuki
 • Takateru Kadota
 • Satoshi Takamura
 • Yutaro Sato
 • Asahi Kikushi
 • Megumi Watanabe
 • Yumi Ooka
 • Akira Inoue

UI Design[edit]

 • Mai Yamamoto
 • Ryota Irie
 • Satomi Tateishi
 • Haruka Nishinaga

VFX Design[edit]

 • Takeshi Nishimura
 • Eriko Matsui
 • Suzuka Tomiishi
 • Misato Iwasawa
 • Kojiro Inoue
 • Haruyasu Ito

Cinematic Design[edit]

 • Jumpei Akasaka
 • Tomoe Aratani
 • Shigeki Yoshida
 • Ryuichi Tsurunosono
 • Naoki Kobayashi
 • Koichi Honma
 • Yu Ihara
 • Emi Kirai

System Programming[edit]

 • Mahito Idehara
 • Kazumi Misu
 • Seiichiro Fukuda
 • Makoto Sasaki
 • Koji Sakai

Graphics Programming[edit]

 • Kazuhiro Nakari
 • Tatsuya Shinada
 • Takahiro Yagushi
 • Shuhei Maekawa

Sound Programming[edit]

 • Chihiro Okada
 • Ryo Takami

Player Programming[edit]

 • Takuto Hirukawa
 • Keigo Nakanishi
 • Yuki Takaya

Enemy and Object Programming[edit]

 • Kensuke Muraki
 • Ayano Masaki
 • Hiromasa Iwamoto
 • Atsushi Yamazaki
 • Yusaki Shimizu
 • Tatsuo Nishiyama
 • Takamitsu Kuzuhara
 • Shogo Kihara
 • Yudai Fukuta
 • Hiro Ochiai
 • Jun Tsuzuki
 • Rintaro Sozu
 • Shohei Degawa
 • Atsuki Onishi
 • Hiroyuki Kato
 • Taishi Hori
 • Keita Hikichi
 • Sei Ohirabaru
 • Ryonosuke Yamada
 • Yosuke Sakooka

World Map Programming[edit]

 • Nobuhiro Matsumura
 • Ryu Shinomiya

UI Programming[edit]

 • Ryo Takebayashi
 • Momoko Shibutani
 • Atsushi Sakaguchi
 • Masayuki Kuwajima
 • Shun Ikuno
 • Shigehiro Kasamatsu
 • Nobuhiko Sadamoto
 • Satoru Takahata
 • Takashi Yoshimi
 • Makoto Shirakawa

Network Programming[edit]

 • Kojiro Taguchi
 • Takeshi Wakasugi
 • Yukari Suzuki

Environment Programming[edit]

 • Kazuhiro Wabe
 • Katsuma Sonobe
 • Kenji Higashiyama

QA Engineering[edit]

 • Masatoshi Ogawa
 • Kenichi Nishiyama
 • Atushi Nishiwaki
 • Masaro Sakakibara
 • Kunihiro Komatsu

Music[edit]

Sound Design[edit]

 • Sanae Uchida
 • Takahiko Fujita
 • Etsuro Urabe
 • Hiromitsu Fujikawa
 • Riyu Tamura
 • Takahiro Nosho
 • Taiyo Furukawa
 • Eka Chin
 • Rintaro Sato

Development Support[edit]

 • Tatsuya Hishida
 • Ko Tamamoto
 • Kosuke Yamamoto

Debug Support[edit]

 • Shotaro Iwanaga
 • Shogo Takaki
 • Yuta Ogawa
 • Toru Inage

Testing[edit]

 • Jun Sugiyama
 • Takeshi Saigo
 • Wataru Goto
 • Daiki Yokouchi
 • Koji Hosokawa
 • Shota Kobayashi
 • Masakazu Takahashi
 • Yuko Kaneko
 • Erina Tanaka
 • Miki Kawata
 • Hayato Horiuchi
 • Ao Masuda
 • Shinya Morimoto
 • Kazuki Kusuda
 • Yukoko Wada
 • Tomoaki Tatsumi
 • David Potts
 • Mario Club Co., Ltd.
 • Pole To Win, Inc.

NOA Localization Management[edit]

 • Reiko Ninomiya
 • Rich Amtower
 • Michael Benedetto
 • Nicko Gonzalez De Santiago
 • Berenice Hofsetz
 • Ann Lin
 • Tim O'Leary
 • Scot Ritchey
 • Morgan Ritchie
 • Erika Webright
 • Álex Zarza

NOA Localization[edit]

 • Sam AbouHarb
 • Kay Cal
 • Mariana Carneiro
 • Billy Carroll
 • Yanett Cepeda Valor
 • Rhiona George Dey
 • Ethan Dill
 • Keli Dominciano Nakamura
 • Raymond Elliget
 • Steven Grimm
 • Rob Heiret
 • Sara Hoad
 • Marissol Karczeski
 • Natalia Nagy Takahashi
 • Kento Oiwa
 • Camila Pallotta
 • César Pérez
 • Erin Peterson
 • Carolina Quesada
 • Pascal Ramirez
 • Miya Seely
 • Ludovic Tientcheu Ponkin
 • Kindra Timmerwilke
 • Marcia Toledo
 • Babi Velho Barreto
 • Scott Willson
 • Thaddée Wiseur

NOA Product Testing[edit]

 • Tori Arvisais
 • Andrew Von Arx
 • Takashi Baker
 • Samuel Baratz
 • Sam Barrett-Farris
 • Corey Beedle
 • Cypress Campbell
 • Frank Caraan
 • Q Dequina
 • James Dillon
 • Jonathon Dobbs
 • Jennifer Dugger
 • Gabriela Lopes Ferreira
 • Paul Gardner
 • Gustavo Guimaraes
 • Jackson Harville
 • Tom Hertzog
 • Jim Holdeman
 • Rita Huang
 • Tomo Ishiyama
 • Andy Kolden
 • Jake Lokholm
 • Douglas Lynn
 • Rowan McDowell
 • Tomoko Mikami
 • Jeffrey C. Miller
 • Leonard Murray Jr.
 • Amir Neely
 • Gary Ng
 • Hitoshi Nishizawa
 • Matthew Ortega
 • Luisa Bayona Otero
 • Daniel Peterson
 • Michael Sahlin
 • Ivan Samoilov
 • Christopher Shumaker
 • Mairo Small
 • Craig So
 • Sean Taylor
 • Phoenix Tidwell
 • Khuong Truong
 • Evan Wright
 • Josh Yagi-Stanton
 • Product Testing Technicians

NOE Localization Producers[edit]

 • Hanako Furuya
 • Kevin Murray
 • Araceli Mazón Figueroa

NOE Translation[edit]

 • Andrea Jähn
 • Martina Leonor Bassani
 • Danielle Jorgenson-Murray
 • Jean-Paul Hausmann
 • Florence d'Anterroches
 • Giacomo Iacumin
 • Chiara Botta
 • Alexander van de Bergh
 • Katharina Glowotz
 • Ariel del Rio de Angelis
 • Álex Hernández-Puertas
 • Christian Buter
 • Carsten Harmans
 • Rui Mendes
 • Anastasiia Voronkova
 • Anton Ivanchikov
 • Localsoft, S.L.

NOE Quality Assurance[edit]

 • Ángel Moreno Colmena
 • Luarence Uhlen
 • Daniele Albrito
 • Fabio Brignoli
 • Peter Eiselt
 • Zoran Tasevski
 • Ibon Díez Maeztu
 • David Martín Navarro
 • Joachim Lust
 • Kevin Kremer
 • Mariña Viera Vázquez
 • Sandra de la Peña Rodríguez
 • Ihar Havenka
 • Irina Kaffka

NHT Localization Coordination[edit]

 • Tracy Cheng

NHT Localization[edit]

 • Monica Lai

NHT Quality Assurance[edit]

 • Eiju Umemura
 • Chien Chih Hsien
 • Chen Wei Ming

iQue Localization Coordination[edit]

 • Qiu Xiaochun

iQue Translation[edit]

 • Pu Xinyi

iQue Quality Assurance[edit]

 • Zhang Jiong
 • Chen Yijun

NOK Localization Management[edit]

 • Dongyeon Kim

NOK Translation[edit]

 • Yunjin Park

NOK Quality Assurance[edit]

 • Kiung Seoung
 • Jeewan Chun

Voice Actors[edit]

Voice Directors[edit]

 • Jean-Philippe Brière
 • Hilde de Mildt
 • Mário Dias
 • Tina Hsing
 • Michael Hülsmann
 • Ilja Köster
 • André Mello
 • Roman Palmov
 • Guillermo Reinlein
 • Alessandro Ricci
 • Miguel Ángel Ruíz Díaz
 • Changhyeon Ryu
 • Patrick Seitz

Voice Recording[edit]

 • Bad Animals
 • Cup of Tea Productions, Inc.
 • Keywords Studios Brazil
 • SIDE UK
 • Sound Map

Artwork[edit]

 • Aya Oyama
 • Minoru Uenaka
 • Shigehisa Nakaue
 • Takanao Kondo
 • Taku Ito
 • Tsuyoshi Watanabe
 • Yu Yamamoto

Network Adviser[edit]

 • Daisuke Nakamura

Sound Adviser[edit]

 • Koichi Kyuma

Technical Support[edit]

 • Akihisa Watabe
 • Eiji Sumuda
 • Yoshiyuki Tsuji

Engineering Support[edit]

 • Yuta Yamamoto
 • Yoji Okudera
 • Hitoshi Kanetani
 • Shikou Yamaue
 • Takayuki Yanagisawa

Special Thanks[edit]

 • Masanao Arimoto
 • Ayako Akaza
 • Tomo Tanaka
 • Takuya Matsunobo
 • Daichi Nonaka
 • Ryo Kodama
 • Keijiro Inoue
 • Makoto Yonezu
 • Keisuka Nishimori
 • Yoshihisa Morimoto
 • Jin Ikeda
 • Shunsuke Makita
 • Tsutomu Kaneshige
 • Toyoki Kataoka
 • Ryota Maruko
 • Takahiro Miyahawa
 • Takeshi Ishida
 • Kenichi Hirose
 • Yoshihiko Sakuraba
 • Takuma Oiso
 • Shozo Hidaka
 • Kazuya Sumaki
 • Satoru Osako
 • Yuichiro Okamura
 • Katsuhisa Sato
 • Takahiro Takayama
 • Toshio Iwawaki
 • Kazuaki Morita
 • Yuji Sawatani
 • Gentaro Takaki
 • Hisashi Okada
 • Fumiya Nakano
 • Hiroyuki Taniwa
 • Yohei Miyagawa
 • SRD Co., Ltd.
 • Nintendo Pictures Co., Ltd.

Project Management[edit]

 • Shigeyuki Asuke
 • Shohei Mizutani
 • Hitoshi Shimamori

Production Management[edit]

Special Level-Design Adviser[edit]

 • Toshihiko Nakago

Supervisor[edit]

Producer[edit]

General Producer[edit]

 • Shinya Takahashi

Executive Producer[edit]


Nintendo is the author of this
software for the purpose of
copyright. All Rights Reserved.
© Nintendo

References[edit]

 1. ^ Confirmation by Dawn M. Bennett on Twitter.
 2. ^ Confirmation by Christine Marie Cabanos on Twitter.
 3. ^ Confirmation by Caitlyn Elizabeth on Twitter.
 4. ^ Confirmation by Giselle Fernandez on Twitter.
 5. ^ Confirmation by Alan Fernando Velázquez on Twitter.
 6. ^ Confirmation by Mick Wingert on Threads.