List of Donkey Konga staff

From the Super Mario Wiki, the Mario encyclopedia
Jump to navigationJump to search

This is a list of the staff involved with the game Donkey Konga.

Game Director[edit]

 • Hiroyuki Onoda

Game Design[edit]

 • Hiroumi Endou

Visual Design[edit]

 • Tarou Okamoto
 • Yukiko Watanabe
 • Takayuki Sasahara

Program[edit]

 • Masanori Higashi
 • Hiroyuki Akamatsu
 • Ayako Murakami
 • Yoshihiro Kurohata

Sound[edit]

 • Junko Ozawa
 • Jesaan

Manual Design[edit]

 • Katsushi Obi

Graphic Support[edit]

Artwork[edit]

 • Naruhisa Kawano
 • Toki Iida

Sound Support[edit]

Hardware Support[edit]

 • Nintendo iRD staff

Public Relations[edit]

 • Asako Haruhana

Motion Capture Staff[edit]

 • Sumio Itou
 • Ryuuji Kamakura
 • Kumiko Naemura
 • Yasunobu Samata
 • Mio Satou

Special Thanks[edit]

 • Nobutaka Nakajima
 • Takashi Kohara
 • Takehito Tsuchiya
 • Akio Onda
 • Yuuji Masubuchi
 • Gou Shiina
 • Yoshitaka Watanabe
 • Yoshinori Wagatsuma
 • Kouichirou Maeda
 • Tomomatsu Kaneko
 • Kouji Nakagawa
 • Hiroshi Ookuba
 • Tobetti
 • Kouzou Tahara
 • Takayuki Hashida
 • Super Mario Club staff

Coordination[edit]

 • Takayuki Haga
 • Jun Higashiyama

Supervisor[edit]

Producer[edit]

 • Hiroshi Igarashi

Senior Producer[edit]

 • Shinji Hatano
 • Hisashi Yuasa

Executive Producer[edit]

North American Localization[edit]