List of Mario Party 7 staff

From the Super Mario Wiki, the Mario encyclopedia
Jump to navigationJump to search

This is a list of the staff involved with the game Mario Party 7.

Game Director[edit]

 • Shuichiro Nishiya

Planning Director[edit]

 • Tatsumitsu Watanabe

Planning[edit]

 • Yukiko Mikami
 • Satoru Yokota
 • Tetsuya Kodama
 • Takeru Sugimoto
 • Atsushi Nakao
 • Shigeru Okita
 • Noriyuki Saeki
 • Kazuhiro Takada
 • Yoshikazu Takahashi
 • Hiroshi Kurimoto
 • Daisuke Sunaga
 • Fumihisa Sato

Program Director[edit]

 • Hideki Sahashi

Programming[edit]

 • Hiroshi Ishimaru
 • Masayuki Shinohara
 • Yoko Miyabayashi
 • Yukio Ohde
 • Koji Yagi
 • Kazutoshi Uehara
 • Kazufumi Shimizu
 • Jyunichi Sato
 • Tsuyoshi Kawajiri
 • Yusuke Takumi
 • Akira Matsumoto
 • Kenji Oohira
 • Norifumi Hira
 • Yasuhiro Iida
 • Izumi Fukuda
 • Takashi Iwanaga
 • Akihiro Terada
 • Tadao Syoyama
 • Takayuki Hanamasu
 • Takahiro Matsumoto
 • Satoshi Sakaguchi
 • Haruhiko Tanuma
 • Shoji Hiasa
 • Takeshi Ota
 • Takashi Noshiro
 • Takanori Ohde

Design Director[edit]

 • Saori Tsutsui

Graphic Design[edit]

 • Moto Yamaguchi
 • Kayo Fujimoto
 • Takuya Aoyama
 • Hitoshi Takiyama
 • Shuji Kitani
 • Nodoka Moriya
 • Norie Iwakuma
 • Hiroshi Baba
 • Haeyoung Park
 • Kazuhisa Okamoto
 • Saeko Matsuura
 • Yoko Kawana
 • Shunsaku Yamamoto
 • Masami Kodaira
 • Atsushi Nakagawa
 • Osamu Tsuchihashi
 • Masahiko Yamada
 • Takahiro Karino
 • Tsukasa Tanaka
 • Keisuke Izaki
 • Kanako Uto
 • Akira Mizoguchi
 • Yuya Rokuyama
 • Hiroyuki Seki
 • Makoto Eguchi
 • Hideki Morinaga
 • Yoshinori Ikeshita
 • Ryo Yokomizo
 • Yasuhiro Ando
 • Mikio Kita
 • Chiharu Yoshizaki
 • Hiroshi Oakajima
 • Takahiro Asano
 • Takahito Tatezawa
 • Masayuki Tsuboi
 • Akira Narita
 • Noboru Matsumura

Original Character Design[edit]

 • Shigeru Miyamoto
 • Hiroji Kiyotake

Original 3D Models[edit]

 • Nintendo Staff

Sound Director[edit]

 • Shohei Bando

Music Director[edit]

 • Ichiro Shimakura

Music[edit]

 • Hironobu Yahata
 • Shinya Outouge

Music Mastering[edit]

 • Tatsuo Yokoyama

Sound Effects[edit]

 • Shinya Watabe
 • Koji Mizuguchi
 • Osamu Narita
 • Takashi Watanabe
 • Kosuke Hirayama

Sound Programming[edit]

 • Takayuki Iwabuchi
 • Keita Hoshi

Graphic Support[edit]

 • Yoichi Kotabe
 • Masanori Sato
 • Shigehisa Nakaue
 • Kanae Kobata
 • Aya Oyama
 • Yo Ohnishi
 • Tsuyoshi Watanabe

Sound Support[edit]

Technical Support[edit]

 • Chikara Shibata

North American Localization[edit]

 • Alan Averill
 • Thomas Connery

Character Voices[edit]

Localization Management[edit]

NOA Product Testing Staff[edit]

 • Yoshinobu Mantani
 • Sean Maguire
 • Shuji Hashimoto
 • Rob Crombie
 • Kyle Hudson
 • Eric Bush
 • Sean Egan
 • Robert Johnson
 • Michael Leslie
 • Mika Kurosawa
 • Teresa Lillygren
 • Tomoko Mikami
 • Roger Harrison

European Localisation[edit]

 • Product Localisation Team

Coordination[edit]

 • Noriko Netley
 • Nick Hooijer

French Text[edit]

 • Thomas Fougeray

German Text[edit]

 • Jan Peitzmeier

Italian Text[edit]

 • Giovanna Prati

Spanish Text[edit]

 • Diego Álvarez

Voice Recognition Support[edit]

 • Nick Ziegler
 • Herve Lefranc
 • Martin Weers
 • Elena Nardo
 • Sofía Marín Aaguilar-Galindo
 • Andrea De Benedetto
 • Gregory Moreau
 • Andreas Dietz
 • Israel Diaz Izquierdo

Special Thanks (NTSC)[edit]

 • Tomomi Sano
 • Tetsuya Komatsu
 • Shota Takahashi
 • Osamu Tsujikawa
 • Mitsuo Hasunuma
 • Tatsumi Kimishima
 • Mike Fukuda
 • All of Nintendo
 • All of Hudson
 • Super Mario Club Staff

Special Thanks (PAL)[edit]

 • Tomomi Sano
 • Tetsuya Komatsu
 • Shota Takahashi
 • Osamu Tsujikawa
 • Mitsuo Hasunuma
 • Toshifumi Sayama
 • Alessio Danieli
 • NOE Validation Team
 • NOE Product Testing Staff
 • NOA Product Testing Staff
 • NAL Planning & Commercial Staff
 • All of Nintendo
 • All of Hudson
 • Super Mario Club Staff

CG Illustration[edit]

 • Wataru Yamaguchi
 • Yu Kitai

CG Illustration Supervisor[edit]

 • Yusuke Nakano

Artwork[edit]

 • Kazuya Yoshioka

Manual Edition[edit]

 • Haruki Mitani

Manual Localisation[edit]

 • Silke Sczyrba
 • Britta Henrich
 • Daniela Schmitt
 • Jens Peppel
 • Robert De Boer
 • Jurjen Tiersma
 • Sabine Möschl
 • Peter Swietochowski
 • Zoran Tasevski

Senior Director[edit]

 • Kenji Kikuchi

Supervisors[edit]

Associate Producer[edit]

 • Miyuki Hirose

Producers[edit]

 • Hiroshi Sato
 • Atsushi Ikeda

Senior Producer[edit]

 • Shinji Hatano

Executive Producers[edit]

 • Satoru Iwata
 • Hidetoshi Endo