List of Nintendo Badge Arcade staff

From the Super Mario Wiki, the Mario encyclopedia
Jump to navigationJump to search

This is a list of the staff involved with the game Nintendo Badge Arcade.

Producer[edit]

Director[edit]

 • Shohei Mizutani

Programming[edit]

 • Hirotake Matsushita
 • Masanori Unno
 • Kentaro Kawai
 • Ryusuke Niitani
 • Kyohei Minato
 • Seiichi Yamaguchi
 • Yuki Onozawa
 • Tomohiro Nakatani
 • Go Mimura
 • Kimihiko Shimomura
 • Naonori Onishi

UI/3D Graphic Design[edit]

 • Hiromi Sugimoto
 • Koji Sonoyama
 • Mizuho Nakazawa
 • Katsuhiko Kanno
 • Arata Takahashi
 • Ami Makino
 • Ryoko Yamazaki

Badge Design[edit]

 • Hiromi Sugimoto
 • Koji Sonoyama
 • Mizuho Nakazawa
 • Ko Takeuchi
 • Mikio Mishima
 • Noriko Kitao
 • Motoaki Fukuda
 • Kazumi Kusakabe
 • Yuri Adachi
 • Yuka Kotaki
 • Daigo Shimizu
 • Shintaro Kashiwagi
 • Ryo Hamada
 • Tadashi Matsushita
 • Tomomi Mashiko
 • Saki Takita
 • Shungo Suzuki
 • Yasuhiro Takao
 • Sachiko Ikeda
 • Masahiko Mashimo
 • Haruka Tatsuta
 • Sota Kagino
 • Katsuhiko Kanno
 • Junya Hiramatsu
 • Takahisa Ikejiri
 • Yukari Marumo
 • Noriko Kitamura
 • Yasuko Sugiyama
 • Yu Masaoka
 • Isao Hiroyoshi
 • Natsumi Nishiyama
 • Tomohiro Ota
 • Machiko Idemoto
 • Chiharu Nemoto

Badge Catcher Design[edit]

 • Koji Sonoyama
 • Masamichi Sakaino
 • Kyohei Minato
 • Katsuhiko Kanno
 • Ryosuke Suzuki
 • Noriko Kitao
 • Shohei Yamamoto
 • Takehiko Saito
 • Isao Hiroyoshi
 • Junichi Hirose
 • Ayumi Azuma
 • Machiko Idemoto
 • Tomoko Nadabe
 • Jota Nakai
 • Maki Watanabe
 • Mayumi Ito
 • Akane Kimura
 • Masae Nakayama
 • Ryuhei Yamazaki
 • Hideki Nakajima
 • Yoshihito Tsuji
 • Hiroko Kato
 • Takahiko Kono
 • Makiko Tanaka
 • Makiko Tanaka
 • Eri Iwasaki
 • Aiho Kubo
 • Tomohiko Suwa

Sound[edit]

 • Masato Onishi
 • Daisuke Matsuoka

Testing & Quality Assurance[edit]

 • Kenta Kubo
 • Shotaro Iwanaga
 • Takayuki Higuchi
 • Mizuki Ebihara
 • Mieko Yamaji
 • Hideki Nakajima
 • Atsushi Matsuda
 • Tomohiro Minamizaki
 • Mario Club Co., Ltd.
 • Benedict Barrow
 • Edoardo Toniolatti
 • Pole To Win UK Ltd. (London Studio)

Special Thanks[edit]

 • Atsuya Iwahashi
 • Masato Onishi
 • Sumikazu Ono
 • Megumi Kurata
 • Hiroyuki Kono
 • Masayoshi Kobayashi
 • Chie Sakakura
 • Kae Sakamoto
 • Shunta Sano
 • Seiji Shibaguchi
 • Xu Xishou
 • Makoto Takano
 • Takahiro Takiguchi
 • Kanako Tsugihashi
 • Junya Hirose
 • Takashi Hosoi
 • Tadashi Matsushita
 • Naoki Miwa
 • Nobuo Tomita
 • ACCESS GAMES INC.
 • DENYUSHA CO.,LTD.
 • Alexander Meng
 • Senzie

General Producer[edit]

 • Shinya Takahashi

Executive Producer[edit]

Operations & Coordination[edit]

 • Chris Glerum
 • Edoardo Toniolatti
 • Ippei Kohara
 • Louis Lamarre
 • Takehiko Saito
 • Kenta Nishikawa
 • Koji Sonoyama
 • Atsuto Yagi
 • Daiji Imai
 • Shohei Yamamoto

The Boss[edit]

 • Atsuto Yagi
 • Benedict Barrow
 • Chris Glerum
 • Ippei Kohara

Character Design[edit]

 • Koji Sonoyama
 • Hiromi Sugimoto
 • Arisa Yanagi

3D Animation & Effect Design[edit]

 • Takehisa Eiraku
 • Shungo Suzuki
 • Takuto Gocho
 • Junya Hiramatsu
 • Takahiro Nishigaki

2D Graphic Design[edit]

 • Hiromi Sugimoto
 • Mizuho Nakazawa
 • Noriko Kitao
 • Katsuhiko Kanno
 • Kazumi Kusakabe
 • Yuka Kumiki
 • Asako Shibata
 • Akari Hishinuma
 • Ko Takeuchi
 • Isao Hiroyoshi
 • Natsumi Nishiyama
 • Tomohiro Oota
 • Machiko Idemoto

Arcade Bunny Choreography[edit]

 • Atsuto Yagi
 • Benedict Barrow
 • Mieko Yamaji
 • Tomoko Nadabe
 • Jota Nakai
 • Mayumi Ito
 • Akane Kimura
 • Masae Nakayama
 • Hiroko Kato
 • Hideki Nakajima
 • Takahiko Kono
 • Makiko Tanaka
 • Mariko Yuda

Arcade Bunny Script[edit]

 • Atsuto Yagi
 • Benedict Barrow