List of Mario Party staff

From the Super Mario Wiki, the Mario encyclopedia
Jump to navigationJump to search

This is a list of the staff involved with the game Mario Party.

Game Director[edit]

 • Kenji Kikuchi

Mini-Game Designer[edit]

 • Masanori Shiku

Planners[edit]

 • Tsutomu Komiyama
 • Fumihisa Sato
 • Takeo Monma

Planning Advisor[edit]

 • Shinichi Nakata

Chief Programmers[edit]

 • Hideki Sahashi
 • Takahiro Haga
 • Kazuhiro Matsushita

Programmers[edit]

 • Kazuyuki Kimura
 • Syunsuke Tanaka
 • Takuya Hiraizumi
 • Masahide Tomita
 • Noriyuki Tanabe
 • Satoshi Ezaki
 • Isao Kobayashi
 • Atsuko Koike
 • Shinji Shibasaki

Design Director[edit]

 • Koji Matsuura

Planning Designers[edit]

 • Yukinori Goto
 • Mayu Inaida
 • Hiroshi Kaieda

Designers[edit]

 • Kayo Fujimoto
 • Masahide Inaba
 • Miho Nitta
 • Kikuko Nagasawa
 • Rie Ueshima
 • Akinobu Sekiguchi
 • Hirofumi Ohtake
 • Hiroshi Hayashi
 • Misa Nagai
 • Akemi Ihara
 • Yasuaki Takahashi
 • Satoshi Fukuda
 • Yoshinobu Kakizaki
 • Shiho Syuda
 • Toshinori Fujii
 • Takeshi Murata

Original Character[edit]

Original 3D Model[edit]

Sound Director[edit]

 • Akihiro Sato

Music Composer[edit]

Music Programmer[edit]

 • Hironao Yamamoto

Sound Effect Designers[edit]

 • Osamu Narita
 • Hiroyuki Tsuboguchi

Sound System Programmers[edit]

 • Takayuki Iwabuchi
 • Hideki Oka

Sampling Voice[edit]

Technical Support[edit]

 • Hiroyasu Sasano
 • Shinobu Kumaoka
 • Fumihiko Itagaki
 • Miyuki Kawashima

Graphic Support[edit]

Sound Support[edit]

Progress Management[edit]

 • Toshinori Oyama

Package Illustrator[edit]

 • Wataru Yamaguchi

Manual Editor[edit]

 • Haruki Mitani

English Localisation[edit]

Special Thanks To[edit]

 • Yasuhiro Sakai
 • Hiroshi Sato
 • Makoto Kano
 • Masanori Sato
 • Mitsuhiro Kadowaki
 • Takashi Sawaguchi
 • Osamu Tsujikawa
 • Katsumi Kawamura
 • All Nintendo
 • All Hudson
 • Super Mario Club Staff
 • HVQ Picture Coding System

Product Manager[edit]

 • Atsushi Ikeda

Coordinator[edit]

 • Masaki Tawara

Supervisor[edit]

Producers[edit]

 • Shinji Hatano
 • Shinichi Nakamoto

Executive Producers[edit]

References[edit]