List of Mario Super Sluggers staff

From the Super Mario Wiki, the Mario encyclopedia
Jump to navigationJump to search

This is a list of the staff involved with the game Mario Super Sluggers.

Director[edit]

 • Hideki Tomida

Programming[edit]

 • Takayuki Ozaki
 • Naoyuki Ohtsuka
 • Ryosuke Yasui
 • Hideyuki Michibayashi
 • Shogo Shibata
 • Takehito Okamoto
 • Shigeru Sato
 • Yoshitsugu Kondo
 • Kunihiko Kurokawa

Art Director[edit]

 • Masahiro Hoshino

Graphic Art[edit]

 • Hisato Sotoosa
 • Masato Tanaka
 • Noriko Uono
 • Katsuhiko Otani


 • Yutaka Sakai
 • Koichiro Yamamoto


 • Yasuhiro Maruo
 • Sayuri Okumiya
 • Yoichi Takeda
 • Megumi Hatano
 • Yoshie Kumagai


 • Miki Shimizu
 • Natsumi Obe


 • Asami Koga
 • Maori Nakagawa
 • Hiromi Sano
 • Sanae Gyobu
 • Nachi Mizuki
 • Madoka Nakashima
 • Keiko Ueda
 • Yukiya Matsuura


 • Chihiro Suzuki
 • Reiko Yamane
 • Shoichi Nakaoka


 • Yuri Yamamura
 • Megumi Irie
 • Chieko Itanami

Sound[edit]

 • Ayako Yamaguchi
 • Masashi Sugiyama
 • Nobuhiro Ohuchi
 • Kazuyuki Fujita

Mix Engineering[edit]

 • Toshiaki Kitahita
 • Takashi Funama
 • Naoko Fukuoka

Conception[edit]

 • Shinsuke Kimura
 • Takako Maeda
 • Sakon Kanayama
 • Yuji Yamada


 • Tatsuhiro Mizoguchi
 • Ryota Kobayashi
 • Yuko Umebayashi


 • Takayasu Shirazu

Songs[edit]

 • Natsumi Obe
 • Shuta Kato
 • Shinsuke Kimura
 • Sanae Gyobu
 • Yasuyuki Kudo
 • Chihiro Suzuki
 • Takuro Suzuki
 • Madoka Nakashima
 • Megumi Hatano
 • Tetsuo Fukaya
 • Junichi Murata
 • Yuji Yamada


 • Yasuaki Hashimoto
 • Kazumi Yamabe
 • Tomoaki Tsujino
 • Daisuke Fujita
 • Reiko Yamane
 • Shoji Terai
 • Akira Mochizuki


 • Steven Dwyer
 • Yuko Umebayashi
 • Souhei Komori
 • Shogo Shibata
 • Masakazu Fujii
 • Tsutomu Shimamura
 • Yuki Hakaridani
 • Daisuke Matsumoto
 • Tatsuhiro Mizoguchi

Opening & Ending Movie[edit]

 • Kazuhiko Tsukada

Movie Support[edit]

 • Takumi Kawagoe

Supervisor[edit]

Graphic Supervisors[edit]

 • Kanae Dohta
 • Yuri Adachi
 • Tsuyoshi Watanabe

Sound Support[edit]


 • Akito Nakatsuka
 • Tomokazu Abe

Voice[edit]

Public Relations[edit]

 • Daigo Kumazawa

Artwork[edit]

 • Ryuichi Suzuki
 • Aki Sakurai
 • Harumi Mochizuki
 • Ryo Koizumi

CG Illustration[edit]

 • Yu Kitai
 • Shigehisa Nakaue
 • Naoko Ayabe

CG Illustration Supervisor[edit]

 • Yusuke Nakano

Debug[edit]

North American Localization[edit]

 • Gema Almoguera
 • Alan Averill
 • Joanie Grenader
 • Tim O'Leary
 • Kevin Sullivan

North American Localization Management[edit]

NOA Product Testing[edit]

Special Thanks[edit]

 • NOWPRODUCTION CO.,Ltd
 • PolyAssets United Inc
 • Alchemy Studio


 • Atsushi Shiozawa
 • Nobuharu Kameya

Associate Producers[edit]

 • Yuya Sato
 • Nobuo Matsumiya

Producers[edit]

 • Yasushi Ono
 • Toyokazu Nonaka

Executive Producer[edit]

©2008 Nintendo
©2008 NAMCO BANDAI Games Inc.

Copyrights of all Program reserved by NBGI.
Copyrights of all Game, Characters, Scenario and Music,
except Copyrights owned by NBGI, reserved by Nintendo.