List of Luigi's Mansion staff

From the Super Mario Wiki
Jump to: navigation, search
Ads keep the MarioWiki independent and free :)

This is a list of the staff involved with the game Luigi's Mansion.

Producers[edit]

Director[edit]

Design Director[edit]

 • Tadashi Sugiyama

Assistant Directors[edit]

 • Hajime Takahashi
 • Kiyoshi Mizuki
 • Yoichi Yamada

Map Design[edit]

 • Katsuhiko Kanno
 • Hirotake Ohtsubo
 • Koji Kitagawa
 • Yoshihisa Morimoto

Character Design[edit]

 • Hideki Fujii
 • Takeshi Hosono
 • Yoshiyuki Oyama
 • Ryuichi Yamamoto

Screen Design[edit]

 • Ren Uehara

Effect Design[edit]

 • Keijiro Inoue
 • Daiji Imai
 • Haruyasu Ito

Main Program[edit]

 • Hiroki Sotoike

Program[edit]

 • Daiki Iwamoto
 • Masahiro Kawano
 • Kouichi Kawamoto
 • Naoki Koga
 • Yoshitaka Ajioka
 • Katsuhisa Sato
 • Hiroyuki Koono
 • Daisuke Nakamura

Music[edit]

Sound Effect Program[edit]

Ending Design[edit]

 • Takumi Kawagoe
 • Shinya Takahashi
 • Tsuyoshi Watanabe
 • Ryuji Kobayashi
 • Keisuke Nishimori

Motion Capture[edit]

 • Shigeki Yoshida

Voices[edit]

Progress Management[edit]

 • Keizo Kato
 • Minoru Narita

Technical Support[edit]

 • Hironobu Kakui
 • Yoshito Yasuda
 • Shingo Okamoto

Tool Support[edit]

 • Yoshinori Tanimoto
 • Yasuki Tawaraishi
 • Yusuke Kurahashi
 • Masato Kimura
 • Hirohito Yoshimoto
 • Toshihiro Kawabata
 • Tatsuro Ota

Library Support[edit]

 • Hiroto Yada
 • Tetsuya Sasaki
 • Eiichi Shirakawa
 • Motoi Okamoto
 • Toshikazu Kiuchi

Debug Support[edit]

 • Souichi Nakajima
 • Shigeyuki Asuke
 • Jyunya Kameda
 • Yusuke Shiraiwa

North American Localization[edit]

NOA Engineering Debug Team[edit]

 • Miho Hattori
 • Scott Callahan
 • Dan Simpson
 • Jack Anderson
 • Kirk Buchanan
 • Sean Egan

Special Thanks[edit]

Executive Producer[edit]

 • Hiroshi Yamauchi