List of Mario Party: Island Tour staff

From the Super Mario Wiki, the Mario encyclopedia
Jump to navigationJump to search

This is a list of the staff involved with the game Mario Party: Island Tour.

Game Director[edit]

 • Yukio Umematsu

Chief Planning Director[edit]

 • Shinichi Nakata

Planning Directors[edit]

 • Takeru Sugimoto
 • Tsuyoshi Matsumoto
 • Satoshi Mita
 • Noriyuki Saeki
 • Kazuhiro Takada
 • Fumihisa Sato

Planning[edit]

 • Masashi Oishi
 • Maiko Kume
 • Katsuya Ishii
 • Joesuke Kaji
 • Hayato Minagawa
 • Yuki Maruyama
 • Yukiko Nakata
 • Junnosuke Tsuchimoto
 • Hiroshi Kurimoto
 • Ayumu Kawashiro
 • Yuri Yoshizumi
 • Yoshikazu Takahashi
 • Ryota Saruwatari
 • Hiroshi Nosaka
 • Takafumi Aiba

Chief Programming Director[edit]

 • Michihito Ishizuka

Programming Directors[edit]

 • Shinji Shibasaki
 • Tetsuro Kani
 • Shinnosuke Ohashi
 • Tadamasa Ishizaka
 • Satoshi Yoshida
 • Tomoyuki Honda

Programming[edit]

 • Shinichi Nagahori
 • Yuki Anzai
 • Yusuke Wakigawa
 • Noriyasu Arata
 • Noun Viraneath
 • Yudai Horikawa
 • Junichi Otani
 • Yutaka Ito
 • Takuya Fujimoto
 • Toru Tomiura
 • Kazuhiro Enami
 • Yuki Konno
 • Shinichi Hiramori
 • Takeshi Kawamoto
 • Tsutomu Kawamoto
 • Tsubasa Yamaguchi
 • Ryouhei Fukutome
 • Shouto Nakamura
 • Shouhei Tokunaga
 • Takanori Kikuchi
 • Waku Kuwata
 • Takuma Matsuura
 • Hideaki Koshimura
 • Hajime Kamada

Chief Design Director[edit]

 • Yuji Asano

Design Directors[edit]

 • Hiroshi Hayashi
 • Masayuki Tsuboi

Graphic Design[edit]

 • Akiyoshi Kakinuma
 • Kango Sumi
 • Daisuke Miura
 • Rina Tsujimura
 • Tomoyuki Ishimaru
 • Rinko Matsuda
 • Hiroko Kinjo
 • Akiko Nishizawa
 • Yoko Asari
 • Aya Kaneda
 • Takayuki Matsuoka
 • Shunsaku Yamamoto
 • Kazuhisa Okamoto
 • Nana Tanaka
 • Minori Nishioka
 • Natsumi Yamada
 • Mayumi Kawanishi
 • Dave Maggio
 • Keisuke Kasahara
 • Susumu Kuribayashi
 • Kazuaki Henmi
 • Tsuyoshi Mizuguchi
 • Huichung Lee
 • Ayako Fujimori
 • Tomoaki Watanabe
 • Hayato Ogawa
 • Masahiko Yamada
 • Tomoaki Sakaguchi
 • Mari Inomata
 • Takuya Funaki
 • Hiroshi Iwakawa
 • Tsutomu Yabuki
 • Yumi Futagawa
 • Keisuke Yonaha
 • Risa Takei
 • Emi Sakuma
 • Senei Sou
 • Satomi Shibusawa
 • Kenichi Ueyama
 • Yuka Ogawa
 • Yukinori Goto
 • Rinako Asano
 • Akiko Tanno
 • Hiromi Ito

Chief Sound Director[edit]

Sound Director[edit]

 • Kotaro Baba

Music Director & Music[edit]

 • Rei Kondoh

Music[edit]

 • Sara Sakurai
 • Satoshi Okubo

Sound Effects[edit]

 • Tomomitsu Matsushita
 • Ryota Mochizuki

Sound Support[edit]

 • Hiroyuki Tsuboguchi

Sound Supervisor[edit]

Voice Editing[edit]

 • Taisuke Kobayashi

Character Voices[edit]

Graphic Supervisors[edit]

 • Chiaki Aida
 • Chiharu Sakiyama
 • Aya Oyama
 • Yu Yamamoto
 • Tsuyoshi Watanabe

Logo Design[edit]

 • Keisuke Okubo

Manual Editing[edit]

 • Yasushi Matsubara

Localization Management (North America)[edit]

North America Localization[edit]

 • Dan Fazio
 • Kristen Groth
 • Kristin Kirby
 • Derek Seklecki
 • Thaddee Wiseur
 • Alex Zarza

European Localization[edit]

Localisation Producer[edit]

 • Kazunari Suzuki

Translation Coordination[edit]

 • Daniele Bragila

English[edit]

 • Danielle Jorgenson
 • Charlotte Steggall

French[edit]

 • Marie Suffert
 • Alexandre Moreau

Italian[edit]

 • Emanuele Fabbioni
 • Tito Leati
 • Mirko Capocelli

German[edit]

 • Gunnar Friedrich
 • Frithjof Koepp
 • Sebastin Brück
 • Jesko von Werthern

Spanish[edit]

 • Miguel Rodríguez Ramos
 • Miguel Sánchez Esteban
 • Jónatan Marcos Millán

Dutch[edit]

 • Saskia Doorschodt
 • Marijke Pustjens
 • Jan-Willem de Brujin

Russian[edit]

 • Tatjana Goreva
 • Stanislav Bush
 • Alexey Nikitin

Portuguese[edit]

 • André Pinto
 • Bernardo Serpa
 • Marta Bizarro
 • Rodrigo Dias

Debug Support[edit]

 • Kodai Matsumoto

NOE Quality Assurance Team[edit]

Coordination[edit]

 • J. Ignacio León López
 • Steffen Lotz

English[edit]

 • Daniel Leonhardt
 • Kate Julia Joyce
 • Natasha Morris
 • Daniel McGoldrick

French[edit]

 • Julien Veron
 • Cédric Samson
 • Olivier Jacquemin-Guillaume
 • Stéphane Zussy

Italian[edit]

 • Gabriele Cuscino
 • Alessandra Buggio
 • Marco Carpentieri
 • Marzia Neri

German[edit]

 • Lutz Ohl
 • Angela Gilles
 • Linda Brahimi
 • Monika Christof

Spanish[edit]

 • Nuria Serradilla Hontiveros
 • Iván Sánchez Jordá
 • Silvia Garay Zamora
 • Rafael Martinez Jausoro

Dutch[edit]

 • Nynke van der Sluis
 • Bert Beeckman
 • Kenny Verfaille
 • Roeland Meddens

Russian[edit]

 • Anatoly Dunaev
 • Irina Kaffka
 • Valentina Letter

Portuguese[edit]

 • Pedro Almeida
 • Duarte Pina
 • Nuno Monteiro
 • Mauricio Rolim

Debug (NOA Product Testing)[edit]

 • Masayasu Nakata
 • Randy Shoemake
 • Seth Hanser
 • Eric M. Bush
 • Sean Egan
 • Q Dequina
 • Stephen Ward
 • Marko Wallenius
 • Kathy Huguenard
 • Tomoko Mikami
 • Aya Pickard
 • Josh Mueller
 • Nicko Gonzalez De Santiago
 • Stephane Arlot
 • Sara Hoad
 • Ludovic Tientcheu
 • Teresa Lillygren
 • Kindra Timmerwilke
 • Shannon Jaye Roberts
 • David Figlar
 • Ian Linden
 • Therese Boling
 • Rori Bryant-Raible
 • Shannon Carroll
 • Daisuke Fujita
 • Yuta Ogura
 • Toshimune Hosoi
 • Tohru Takahashi
 • Mario Club Co., Ltd.
 • DIGITAL Hearts Co., Ltd.

Special Thanks[edit]

 • Sayaka Nishimura
 • Yuri Geen
 • Eric Rethans
 • Yuta Ogawa
 • Tomoyoshi Yamane
 • Tomomi Sano
 • Tomohiro Yamamura
 • Mitsuhiro Kadowaki
 • Shuichiro Nishiya
 • Tatsumitsu Watanabe
 • Masaki Kobayashi
 • Hisao Hasunuma
 • Mitsuo Hasunuma
 • Kazuyuki Makishima
 • Tatsuo Masuda
 • Hirotaka Nakayama
 • Takashi Takebe
 • Shinji Yoshikawa
 • Yuhki Mori
 • Chamy Ishi

Senior Director[edit]

 • Kenji Kikuchi

Supervisors[edit]

Associate Producers[edit]

 • Yoshinori Tsuchiyama
 • Jumpei Horita
 • Toshiaki Suzuki

Producers[edit]

 • Miyuki Hirose
 • Atsushi Ikeda

General Producer[edit]

 • Shinya Takahashi

Executive Producers[edit]

Nintendo and NDCUBE are the authors of this software for the purpose of copyright. All rights reserved. ©2013 Nintendo.