List of WarioWare: D.I.Y. staff

From the Super Mario Wiki, the Mario encyclopedia
Jump to navigationJump to search

This is a list of the staff involved with the game WarioWare: D.I.Y.

Chief Director[edit]

Director[edit]

Script[edit]

 • Kyoko Watanabe

Programming Director[edit]

 • Taku Sugioka

Programming[edit]

 • Takumi Hatakeyama
 • Kazuhiko Furukawa
 • Yasuhito Fujisawa
 • Misuzu Yoshida
 • Tetsuya Sato

Design Director[edit]

 • Masahiko Nagaya

Design[edit]

 • Sachiko Ikeda
 • Naoko Okamoto
 • Eri Yamagami
 • Yukie Kuwa
 • Daisuke Yasumatsu
 • Asako Kagita
 • Kayoko Murakami
 • Hidemi Yamaguchi
 • Masae Bono

Sound Director[edit]

 • Kenichi Nishimaki

Sound[edit]

 • Takeru Kanazaki

Coordination[edit]

 • Tomomi Fujisawa

Game Contents[edit]

 • Goro Abe
 • Takumi Hatakeyama
 • Kyoko Watanabe
 • Sachiko Ikeda
 • Naoko Okamoto
 • Eri Yamagami
 • Kenichi Nishimaki
 • Taku Sugioka
 • Kazuhiko Furukawa
 • Sensuke Obata
 • Yasuhito Fujisawa
 • Yukie Kuwa
 • Masahiko Nagaya
 • Misuzu Yoshida
 • Tomomi Fujisawa
 • Kenichi Nishidono
 • Daisuke Yasumatsu
 • Asako Kagita
 • Takeru Kanazaki
 • Kayoko Murakami
 • Hidemi Yamaguchi
 • Masae Bono
 • Tetsuya Sato
 • Masanobu Matsunaga
 • Naoko Mori
 • Yohei Kubotsu
 • Kiyoshi Ishibiki
 • Rika Imaeda
 • Momo O-oka
 • Yoki Omura
 • Isamu Kawase
 • Ayumu Takeuchi
 • Atsushi Takeda
 • Yoshinori Tone
 • Yoshiaki Nakamoto
 • Mayu Hamada
 • Chika Matsuda
 • Masashi Matsuyoshi
 • Sotaro Mochizuki

Record Contents[edit]

 • Takeru Kanazaki
 • Masanobu Matsunaga
 • Yasuhisa Baba
 • Saki Kurata
 • Hiroki Morishita
 • Sho Murakami

Comic Contents[edit]

 • Kotobuki Shiriagari
 • Isami Nakagawa
 • Sekaiichi Asakura
 • Masakazu Amahisa
 • Rei Betsuyaku
 • Yukie Kuwa
 • Kenichi Nishidono
 • Daisuke Yasumatsu
 • Asako Kagita
 • Kayoko Murakami
 • Masae Bono

Wario Design[edit]

 • Hiroji Kiyotake

Character Design[edit]

 • Ko Takeuchi
 • Masahiko Nagaya
 • Asako Kagita

Artwork[edit]

 • Takanao Kondo
 • Takashi Hosoi

Illustration Supervisors[edit]

 • Yusuke Nakano
 • Ryusuke Yoshida

Character Voices[edit]

 • Yasuhisa Baba
 • Masahiko Nagaya
 • Asako Kagita
 • Takeru Kanazaki
 • Naotaka Onishi
 • Brady Mehagan
 • James Anderson
 • Charles Martinet as Wario
 • Reiko Ninomiya
 • Alan Averill
 • Nate Bihldorff
 • Ann Lin
 • Leslie Swan
 • Sara Rades
 • Faye Hoerauf
 • Jonathan Veckley

Debug Support[edit]

 • Kiyoshi Ishibiki
 • Yoshiaki Onishi
 • Yuki Tanikawa

Debug[edit]

 • Sensuke Obata
 • Kenichi Nishidono
 • Rika Imaeda
 • Sae Irie
 • Momo O-oka
 • Yoki Omura
 • Emi Kashiuda
 • Isamu Kawase
 • Hiroyuki Kawamoto
 • Shintaro Kirihara
 • Takeshi Kiriyama
 • Hiroko Sakaguchi
 • Yasuhiro Suenaga
 • Mitsuhiro Seno
 • Masakazu Takahashi
 • Aiko Takami
 • Keito Takayasu
 • Ayumu Takeuchi
 • Atsushi Takeda
 • Atsushi Tada
 • Akinori Tsuyama
 • Yusuke Tojima
 • Yoshinori Tone
 • Daisuke Naka
 • Yoshiaki Nakamoto
 • Tomoko Nadabe
 • Katsuhiro Ni
 • Mayu Hamada
 • Koki Higashino
 • Naoto Hiruta
 • Chika Matsuda
 • Masashi Matsuyoshi
 • Junko Minami
 • Tomohiro Minamizaki
 • Shogo Miyamae
 • Sotaro Mochizuki
 • Masaki Mori
 • Daiki Moriyama
 • Yuki Yagi
 • Kuniaki Yamashita
 • Tomoharu Yamashita
 • Mitsutaka Yoshida

Technical Support[edit]

 • Norihito Ito
 • Takehiro Oyama

North American Localization[edit]

 • Rob Heiret
 • Derek Seklecki
 • Jonathan Veckley

NOA Localization Management[edit]

 • Nate Bihldorff
 • Tim O'Leary
 • Leslie Swan

North American Debug[edit]

 • Zac Evans
 • Andrew Kolden
 • Jeffrey Storbo
 • NOA Product Testing

Special Thanks[edit]

 • Tomoyoshi Yamane
 • Nobuhiro Ozaki
 • Yukiko Furuta
 • Masatoshi Okuno
 • Yuichi Ozaki
 • Ami Makino
 • Shinji Kurimoto
 • Masaaki Tatsumi
 • Emi Haga
 • Shogo Yachi
 • Takeshi Narita
 • Yasuhiro Kobayashi
 • Tsutomu Kitanishi

Concept[edit]

 • Koichi Kawamoto

Supervisors[edit]

Producers[edit]

Executive Producer[edit]

Co-developed by INTELLIGENT SYSTEMS

All Rights, including the copyrights of Game, Scenario, Music and Program, reserved by NINTENDO.