List of Rhythm Heaven Megamix staff

From the Super Mario Wiki, the Mario encyclopedia
Jump to navigationJump to search

This is a list of the staff involved with the game Rhythm Heaven Megamix.

Director[edit]

 • Masami Yone

Assistant Director[edit]

 • Takumi Hatakeyama

Program Director[edit]

 • Takafumi Masaoka

Programmers[edit]

 • Kosuke Teshima
 • Kazuhiro Wabe
 • Takaomi Ueno

Art Director[edit]

Graphic Designers[edit]

 • Kaori Mishima
 • Io Kurihara
 • Haruka Suzuki
 • Saki Takita
 • Naoko Mori
 • Yohei Kubotsu

Sound Directors[edit]

 • Masami Yone
 • Koji Kamada

Sound Effects Engineers[edit]

 • Shinji Ushiroda
 • Riyu Tamura
 • Masami Yone

Music Composers[edit]

 • Mitsuo Terada (Tsunku)
 • Shinji Ushiroda
 • Asuka Ito
 • Yumi Takahashi
 • Megumi Inoue

Music Arrangers[edit]

 • Kaoru Okubo
 • Koichi Yuasa
 • Yusuke Itagaki
 • Akira
 • Shinji Ushiroda

Vocalists[edit]

 • Tokimekisuto: Chi-chan, Rino Hirayama, Mai-chan, Yurinko
 • Hotzmic (Singer)
 • Clinton Edward Strother (Singer)
 • Hikaru Ohashi
 • Pajamakko Club: Karen, Azuki Moeno (Moeazu), Hitomi Yoshida
 • Arisa Hario (Ariisa)
 • Mitsuo Terada (Occhama)
 • The Possible
 • Canary Club
 • Takeru Mukaitsubo (Takeru)
 • Soshi Kurei (Soshi)

Voice Talent (Voices)[edit]

 • Masami Yone
 • Ko Takeuchi
 • Takafumi Masaoka
 • Sachiko Ikeda
 • Shinji Ushiroda
 • Asuka Ito
 • Kaori Mishima
 • Haruka Suzuki
 • Jojo Otani
 • Filiz
 • Ryan Claunch
 • Marianna DeFazio
 • Heather Gautschi
 • Jamie Hunsdale
 • Emily McIntosh
 • Dave White
 • Matt Wolfe
 • Jihyun Kim
 • Norihide Sasaki

Sound Support Staff[edit]

 • Shinnosuke Kobayashi
 • Kenji Yamamoto
 • Masato Onishi

Technical Support Staff[edit]

 • Tomohiro Umeda
 • Mitsuo Iwamoto
 • Koichiro Hirano

Debug[edit]

 • Mario Club Co., Ltd.
 • Kiyoshi Ishibiki
 • Tsuyoshi Komura
 • Ko Miyauchi
 • Jun Sugiyama
 • Masaki Mori
 • Ryotaro Hayashi
 • Emi Kashiuda
 • Natsuki Toda
 • Toshihiro Kuze
 • Aiko Takami
 • Tsukasa Nagata
 • Koki Higashino
 • Kenichi Maeda
 • Hayato Okura
 • Mio Kamei
 • Natsuyo Suzuki
 • Yuko Fukumoto
 • Ami Ayashiro (or Aimi Ayashiro)
 • Ryosuke Fujiwara
 • Kyoyuki Murayama
 • Naohira Zenjo
 • Shunsuke Muneyasu
 • Yoko Fujikawa
 • NOA Product Testing

Localization Managers[edit]

Localization[edit]

 • Robert Heiret
 • Kento Oiwa
 • Kindra Timmerwilke

Artwork[edit]

 • Keisuke Okubo
 • Sachiko Nakamichi
 • Hiroko Sugino
 • Takanao Kondo

Manual Editing[edit]

 • Yasushi Matsubara

Special Thanks To[edit]

 • Norikatsu Furuta
 • Shinobu Nagata
 • Kyohei Seki
 • Akari Hishinuma
 • Go Mimura
 • Tomomi Mashiko
 • Mikio Mishima
 • Noriko Kitao
 • Hideki Oguro
 • Nobuyasu Umemoto
 • Jeff Miller

All staff from the past Rhythm Heaven titles

and You

Supervisors[edit]

General Producers[edit]

Executive Producer[edit]

Producer[edit]

 • Mitsuo Terada (Tsunku♂)

Copyrights[edit]

Nintendo is the author of the software
for the purpose of copyright.
All rights reserved.

©2015-2016 Nintendo
©2015-2016 Tsunku♂