List of WarioWare: Twisted! staff

From the Super Mario Wiki, the Mario encyclopedia
Jump to navigationJump to search

This is a list of the staff involved with the game WarioWare: Twisted!.

Producers[edit]

Supervisors[edit]

Concepts[edit]

 • Koichi Kawamoto
 • Kazuyoshi Osawa

Chief Director[edit]

Directors[edit]

 • Osamu Yamauchi
 • Teruyuki Hirosawa

Game Design[edit]

 • Noriyuki Sato
 • Norikatsu Furuta
 • Ko Takeuchi
 • Kazuyoshi Osawa
 • Takaya Fujii
 • Goro Abe
 • Hideo Hatayama
 • Yasutaka Takeuchi
 • Kyoko Watanabe
 • Ryutaro Takahashi
 • Osamu Yamauchi
 • Kenichi Nishimaki
 • Toshihiro Nishii
 • Kenji Matsumoto
 • Yuki Tsuji
 • Masanobu Matsunaga
 • Naoko Mori
 • Masaru Nishimura
 • Youhei Kubotsu
 • Kazuhiko Furukawa
 • Kazuhito Norimoto
 • Yasuhito Fujisawa
 • Eiko Haruki
 • Naotaka Onishi
 • Teruyuki Hirosawa
 • Mami Nishimura
 • Yasuhisa Baba
 • Masayuki Taira
 • Yukie Kuwa

Programming Directors[edit]

 • Kazuyoshi Osawa
 • Kenji Matsumoto

Programming[edit]

 • Kazuyoshi Osawa
 • Yasutaka Takeuchi
 • Ryutaro Takahashi
 • Osamu Yamauchi
 • Kenji Matsumoto
 • Toshihiro Nishii
 • Yuki Tsuji
 • Kazuhiko Furukawa
 • Yasuhito Fujisawa
 • Masayuki Taira

Character Supervisor[edit]

Wario Design[edit]

Character Design[edit]

Design Directors[edit]

Design[edit]

 • Norijuki Sato
 • Norikatsu Furuta
 • Ko Takeuchi
 • Kazuyoshi Osawa
 • Hideo Hatayama
 • Naoko Mori
 • Youhei Kubotsu
 • Kazuhito Norimoto
 • Eiko Haruki
 • Naotaka Onishi
 • Mami Nishimaru
 • Yukie Kuwa

Sound Director[edit]

 • Kenichi Nishimaki

Music[edit]

 • Kenichi Nishimaki
 • Masanobu Matsunaga
 • Yasuhisa Baba

Sound Effects & Programming[edit]

 • Takaya Fujii

Artwork[edit]

 • Nanako Kinoshita
 • Chiharu Sakiyama
 • Kiyomi Oe
 • Kazuma Norisada
 • Yasuo Inoue

Hardware Design[edit]

 • Masahiko Ota
 • Takashi Imoto
 • Kazuhiro Fujihara
 • Kazunori Koshiishi
 • Motoki Fujita
 • Yoshitomo Goto
 • Noriaki Sakaguchi
 • Shinji Yamamoto
 • Fumihiko Tamiya
 • Ryo Fukasawa
 • Yoshitery Fukuda
 • Noriko Akita

Voice[edit]

 • Nate Bihldorff
 • Tom Eberspecher
 • Andy Hartpence
 • Ann Lin
 • Charles Martinet as Wario
 • Reiko Ninomiya
 • Christina Peyser
 • Norikastu Furuta
 • Ko Takeuchi
 • Takaya Fujii
 • Kyoko Watanabe
 • Yumi Nagai
 • Yuki Tsuji
 • Masanobu Matsunaga
 • Naoko Mori
 • Junko Yoshikawa
 • Atsushi Ikuno
 • Masaru Nishimura
 • Youhei Kubotsu
 • Eiko Haruki
 • Teruyuki Hirosawa
 • Naotaka Onishi
 • Mami Nishimura
 • Yasuhisa Baba
 • Yukie Kuwa

Models[edit]

 • Yuki Tsuji
 • Naoko Mori
 • Youhei Kubotsu
 • Naotaka Onishi
 • Mami Nishimura
 • Boji the Cat

English Voice Engineer[edit]

 • Kirk Arndt

North American Localization[edit]

 • Ann Lin
 • Reiko Ninomiya
 • Rich Amtower

Localization Management[edit]

NOA Product Testing[edit]

 • Yoshinobu Mantani
 • Kyle Hudson
 • Eric Bush
 • Sean Egan
 • Randy Shoemake
 • Rich Richardson
 • Mika Kurosawa
 • Michael Leslie
 • Jason Mahaffa
 • Zac Evans
 • Terral Dunn
 • Phil Honeywell
 • David Hunziker
 • Chris Needlham

Debug[edit]

 • Super Mario Club
 • Fumiaki Shimada
 • Yasunori Shibayama
 • Atsushi Takeda
 • Miho Murata
 • Yumi Kimura
 • Tetsuya Ohishi
 • Keiko Ohtsu
 • Takayuki Murayama
 • Toshihide Yanai
 • Sotaro Mochizuki
 • Jota Nakai
 • Rieko Ishino
 • Kenichi Maeda
 • Noboru Sunada
 • Masako Sakai
 • Maki Nadabe

Special Thanks[edit]

Executive Producer[edit]