List of Mario Kart: Double Dash!! staff

From the Super Mario Wiki, the Mario encyclopedia
Jump to navigationJump to search

This is a list of the staff involved with the game Mario Kart: Double Dash!!.

Executive Producer[edit]

 • Satoru Iwata

Producers[edit]

Chief Director[edit]

 • Kiyoshi Mizuki

Directors[edit]

 • Yasuyuki Oyagi
 • Futoshi Shirai
 • Daiji Imai

Assistant Director[edit]

 • Kentaro Tominaga

Program Director[edit]

 • Kenji Yamamoto

Programming[edit]

 • Tsutomu Kaneshige
 • Satoru Osako
 • Katsuhisa Sato
 • Jyunya Kameda
 • Yusuke Shiraiwa
 • Masahiro Kawano

Design Manager[edit]

 • Tsuyoshi Watanabe

Art Director[edit]

 • Junji Morii

Course Design[edit]

 • Hiromu Takemura
 • Hirotake Ohtsubo
 • Yoshihisa Morimoto
 • Yu Kudo

Graphic Design[edit]

 • Yo Ohnishi
 • Akiko Hirono
 • Keisuke Nishimori
 • Tomomi Iwasaki
 • Aya Oyama
 • Ryuji Kobayashi
 • Marumi Nakajyo

Screen Design[edit]

 • Yoshihiro Matsushima

Effect Design[edit]

 • Haruyasu Ito

Demo Design[edit]

 • Naoki Mori
 • Takumi Kawagoe
 • Hiroyasu Kuwabara

Music[edit]

Sound Effects[edit]

 • Taro Bando

Sound Programming[edit]

 • Yoji Inagaki

Voices[edit]

Progress Management[edit]

 • Keizo Kato

Tool Design / Programming[edit]

 • Tool Support Team

Technical Support[edit]

 • Masahiro Takeguchi
 • Tetsuya Sasaki
 • Daisuke Nakamura

Debug Support[edit]

 • Ichiro Suzuki

Debug[edit]

Special Thanks[edit]

 • Keijiro Inoue
 • Tomoaki Kuroume
 • Satoshi Furukawa
 • Minoru Narita
 • Yoshihito Ikebata
 • Kenta Sato
 • Shigeo Touma

Localization Design[edit]

 • Takahiro Hamaguchi
 • Yasutomo Nishibe
 • Kenji Shinmoto
 • Mizue Soda
 • Hiroko Tsuji

North American Localization[edit]

Localization[edit]

Localization Management[edit]

NOA Product Testing[edit]

 • Yoshinobu Mantani
 • Robert Crombie
 • Kirk Buchanan
 • Scott Callahan
 • Melvin Forrest
 • Miho Hattori