List of Mario Kart: Super Circuit staff

From the Super Mario Wiki, the Mario encyclopedia
Jump to navigationJump to search

This is a list of the staff involved with the game Mario Kart: Super Circuit.

Directors[edit]

 • Takeshi Ando
 • Yukio Morimoto

Supervisors[edit]

Programmers[edit]

 • Kenji Matsumoto
 • Taku Sugioka
 • Kuki Tsuji
 • Kazuhiro Tamura
 • Tadao Nakayama
 • Naoki Nakano
 • Takeshi Narita

Graphic Designers[edit]

 • Hiroshi Tanigawa
 • Naoko Mori
 • Fumiaki Tanimura
 • Chika Yamamoto
 • Ayumi Sasaki
 • Rumiko Matsumoto

Sound[edit]

Programmer Support[edit]

 • Osamu Yamauchi
 • Tatsuya Matsumoto
 • Masahiro Oku
 • Masakazu Umehara

Graphic Designer Support[edit]

 • Gou Matsuda
 • Yumiko Morisada

Sound Support[edit]

 • Kenji Yamamoto

Technical Support[edit]

 • Yoshito Yasuda

Artwork Support[edit]

 • Atsushi Tejima
 • Wataru Yamaguchi
 • Yoshitomo Kitamura

Sampling Voice[edit]

Localization[edit]

Lead Tester[edit]

 • Randy Shoemake

Localization Management[edit]

Special Thanks[edit]

 • Minoru Arakawa
 • Manabu "Mike" Fukuda
 • Kozo Ikuno
 • Toshiyuki Nakamura
 • Yusuke Kitanishi
 • Kenji Nakajima
 • Toru Narihiro
 • Kenji Imai
 • Yumi Nagai
 • Kenji Yamada
 • Masahiro Higuchi
 • Toshihiro Nishii
 • Genji Kubota
 • Motomu Chikaraishi
 • Koichi Kishi
 • Kaoru Kita
 • Naohiko Aoyama
 • Junya Kadono
 • Kyoko Kasuga
 • Junko Yoshikawa
 • Shoichi Kanehisa
 • Yoko Hyodo
 • Noritaka Misawa
 • Taishi Senda
 • Original Super Mario Kart Staff
 • Super Mario Club

Project Management[edit]

 • Toshio Sengoku

Progress Management[edit]

 • Ryoichi Kitanishi

Producers[edit]

Executive Producer[edit]

Game Developed By[edit]