List of WarioWare: Smooth Moves staff

From the Super Mario Wiki, the Mario encyclopedia
Jump to navigationJump to search

This is a list of the staff involved with the game WarioWare: Smooth Moves.

Producers[edit]

Supervisors[edit]

Concepts[edit]

 • Koichi Kawamoto

Chief Director[edit]

Director[edit]

Game Design[edit]

 • Hideo Hatayama
 • Ko Takeuchi
 • Yasutaka Takeuchi
 • Yoshio Sakamoto
 • Goro Abe
 • Norikatsu Furuta
 • Ryuichi Nakada
 • Masanobu Matsunaga
 • Youhei Kubotsu
 • Takeshi Ando
 • Naoko Mori
 • Taku Sugioka
 • Yuuki Tsuji
 • Kenichi Nishimaki
 • Kenji Matsumoto
 • Yasuhisa Baba
 • Masayuki Taira
 • Mami Nishimura
 • Yukie Kuwa
 • Kazuhiko Furukawa
 • Yasuhito Fujisawa
 • Naotaka Onishi
 • Kazuhito Norimoto
 • Teruyuki Hirosawa
 • Takahiro Suzuki
 • Brady Mehagan
 • Kayoko Murakami
 • Paul Patrashcu
 • Waki Shigeta
 • Naoko Mitome
 • Kenichi Nishidono
 • Masahiko Nagaya
 • Misuzu Yoshida

Program Director[edit]

 • Taku Sugioka

Programming[edit]

 • Yasuhito Fujisawa
 • Misuzu Yoshida
 • Masayuki Taira
 • Yasutaka Takeuchi
 • Kazuhiko Furukawa
 • Kenji Matsumoto
 • Yuuki Tsuji

Character Supervisor[edit]

 • Yoichi Kotabe

Illustration Supervisors[edit]

Wario Design[edit]

Character Design[edit]

 • Ko Takeuchi

Design Director[edit]

 • Naoko Mori

Design[edit]

 • Kazuhito Norimoto
 • Mami Nishimura
 • Naotaka Onishi
 • Norikatsu Furuta
 • Youhei Kubotsu
 • Hideo Hatayama
 • Takeshi Ando
 • Kayoko Murakami
 • Paul Patrashcu
 • Takahiro Suzuki
 • Yukie Kuwa
 • Kenichi Nishidono
 • Waki Shigeta
 • Masahiko Nagaya

Sound Director[edit]

 • Kenichi Nishimaki

Music[edit]

 • Naoko Mitome
 • Masanobu Matsunaga
 • Yasuhisa Baba

Artwork[edit]

 • Ryuichi Suzuki
 • Takashi Hosoi
 • Sachiko Nakamichi
 • Hisayo Osanai

Character Voices[edit]

Models[edit]

 • Naotaka Onishi
 • Masayuki Taira
 • Yuuki Tsuji
 • Kazuhito Norimoto
 • Youhei Kubotsu
 • Misuzu Yoshida
 • Yukie Kuwa
 • Masahiko Nagaya

Debug[edit]

 • Takaya Fujii
 • Naofumi Terazono

Super Mario Club[edit]

 • Kanta Yokota
 • Youichiro Fukuda
 • Takafumi Harano
 • Kuniaki Yamashita
 • Yoshiaki Nakamoto
 • Kiyoshi Ishibiki
 • Kou Miyauchi
 • Hiroko Sakaguchi
 • Sumika Nakamura
 • Hideo Kakiuchi
 • Akemi Setogawa
 • Yuichi Kitamura
 • Kuniko Fujii
 • Mami Mikuni
 • Ryuhei Yamazaki
 • Junko Minami
 • Tomoharu Yamashita
 • Syoichiro Takeyoshi
 • Sotaro Mochizuki
 • Rieko Koizumi
 • Emi Yamanaka
 • Miwako Takahashi

Special Thanks[edit]

 • Reiko Wakimoto
 • Masatoshi Okuno
 • Nobuhiro Ozaki
 • Hisashi Nogami
 • Fujiko Nomura
 • Ken Kato
 • Soichi Yamamoto
 • Katsuhiro Nishida
 • Kyoko Nakazawa
 • Hitomi Nakano
 • Masahiro Takeguchi
 • Kenji Yamada
 • Ryuta Kaimoto
 • Yoshito Yasuda

North American Localization[edit]

 • Ann Lin
 • Reiko Ninomiya

Localization Management[edit]

 • Leslie Swan
 • Bill Trinen
 • Nate Bihldorff
 • Jeff Miller

Preproduction Audio and Visual Support[edit]

 • Craig Dysart

Localization Engineering Support[edit]

 • Mark Jawad

Executive Producer[edit]