List of Mario Party: The Top 100 staff

From the Super Mario Wiki, the Mario encyclopedia
Jump to navigationJump to search

This is a list of the staff involved in Mario Party: The Top 100.

Director[edit]

 • Tsutomu Komiyama

Chief Design Director[edit]

 • Takeru Sugimoto

Design Directors[edit]

 • Ryo Yokomizo
 • Noriyuki Saeki
 • Kazuhiro Takada
 • Fumihisa Sato

Game Design[edit]

 • Jyosuke Kaji
 • Hayato Minagawa
 • Yuki Maruyama
 • Yukiko Nakata
 • Takeshi Sakai
 • Hiroyuki Seki
 • Yuya Rokuyama
 • Miyuki Oyama
 • Ayumu Kawashiro
 • Ryo Kuroki
 • Hiroshi Kurimoto
 • Ryota Saruwatari
 • Norihito Shima
 • Hiroshi Nosaka

Chief Program Director[edit]

 • Shinji Shibasaki

Program Directors[edit]

 • Tomoyuki Honda
 • Akira Matsumoto
 • Kenji Oohira
 • Haruhiko Tanuma

Program[edit]

 • Takuya Fujimoto
 • Hajime Kamada
 • Takuma Matsuura
 • Makoto Narita
 • Tadao Shohyama
 • Yasutaka Ikeda
 • Tomoaki Tanaka
 • Akihiro Terada
 • Takahiro Matsumoto
 • Kana Mizota
 • Daizo Yamauchi
 • Nobuya Wada
 • Hikaru Hino
 • Soichiro Yamamoto
 • Takanori Kikuchi
 • Takanori Ode
 • Takeshi Kawamoto
 • Tutomu Kawamoto
 • Takayuki Hayase
 • Kazuki Tashiro

Chief Art Director[edit]

 • Susumu Kuribayashi

Art Directors[edit]

 • Yasuhiro Ando
 • Yoshinori Ikeshita
 • Masayuki Tsuboi

Art[edit]

 • Toshifumi Sekijima
 • Kazuhisa Okamoto
 • Huichung Lee
 • Ayako Kobayashi
 • Masayasu Ban
 • Shizuka Abe
 • Hideki Morinaga
 • Keisuke Izaki
 • Mikio Kita
 • Tsukasa Tanaka
 • Yurie Okubo
 • Takuya Tawaratsumida
 • Saki Ideguchi
 • Sho Nakamura
 • Miki Nakamura
 • Shohei Higashi
 • Akira Mizoguchi
 • Shinsuke Miyazaki
 • Yumi Futagawa
 • Tadashi Miura
 • Keisuke Yonaha
 • Senei Sou
 • Shiori Teramoto
 • Yoshinori Hirai
 • Yuka Shimazaki
 • Takumi Akiyama
 • Kazuhisa - T
 • Tomoka - S
 • Hideki - S
 • Seangly - K
 • Rathna Kesor - S
 • Samoeun - C
 • Keang Long - I
 • Vannak - N
 • Ateatpisak - R
 • Senghout - K
 • Pillay - S
 • Chanchhaya - P

Chief Sound Director[edit]

 • Hiroyuki Tsuboguchi

Sound Directors[edit]

 • Takahiro Nagano
 • Kotaro Baba

Music Director[edit]

 • Satoshi Okubo

Music[edit]

 • Chamy Ishi
 • Sara Sakurai

Sound Effects[edit]

 • Yutaka Takahashi
 • Taisuke Kobayashi

Sound Support[edit]

Sound Supervisors[edit]

Character Voices[edit]

Graphic Supervisors[edit]

 • Kazue Ohara
 • Kanae Dohta
 • Tsuyoshi Watanabe

Illustration[edit]

 • Yusuke Nakano

Logo Design[edit]

 • Shiori Adachi

Manual Editing[edit]

 • Yasushi Matsubara

NORTH AMERICAN LOCALIZATION[edit]

NOA Localization Management[edit]

NOA Localization[edit]

 • Michael Benedetto
 • Billy Carroll
 • Noriko Kaji
 • Nich Maragos
 • Kento Oiwa
 • Sol Plata Loera
 • Elina Sanchez
 • Thaddée Wiseur

EUROPEAN LOCALISATION[edit]

NOE Localisation Producers[edit]

 • Alexander Meng
 • Barbara Wallace
 • Nils Dittbrenner

NOE Translation[edit]

 • Daniele Braglia
 • Pierre Sanchez
 • Benjamin Roffey
 • Greg T. Sadownik
 • Pierre Galmiche
 • Sylvain Gsell
 • Alessandro Tardito
 • Kent Robello
 • Sven Pötzl
 • Katharina Glowotz
 • Ariel del Rio de Angelis
 • Pedro José Moreno Villar
 • Thomas den Haan
 • Christian Buter

Technical Support[edit]

 • Toru Inage

Testing[edit]

 • Tsuyoshi Komura
 • Tohru Takahashi
 • Daiki Yokouchi
 • Rina Watanabe
 • Megumi Sumida
 • Terumi Okamoto
 • Yuko Kaigai
 • Kanoko Ohara
 • Mario Club Co., Ltd.
 • Shinpei Otowa
 • Tomoe Kurata
 • Jyun Hayashi
 • Saki Mitani
 • Toshiko Cho
 • DIGITAL Hearts Co., Ltd.
 • Kentaro Nishimura
 • Seth Hanser
 • Q Dequina
 • Tomoko Mikami
 • Robert Jahn
 • Ryan Dean
 • Daijiro Imoto
 • Madison Levitan
 • Kathy Huguenard
 • Catherine Hoffman
 • Craig So
 • Micah Kenworthy
 • Product Testing Technicians
 • NOA Product Testing
 • J. Ignacio León López
 • Sebastian Donnerstag
 • Keywords Studios
 • NOE Quality Assurance

Special Thanks[edit]

 • Shunsuke Matsushita
 • Misaki Hiraga
 • Jeff Miller
 • Héctor Hernández
 • Eric Smith
 • Kent Robello
 • Sebastian Schürg
 • Álex Hernández
 • Suzanne Turgeon
 • Osamu Tsujikawa
 • Shigeru Okita
 • Takahiro Karino
 • Atsushi Nakao
 • Hisao Hasunuma
 • Mitsuo Hasunuma
 • Kazuyuki Makishima
 • Tatsuo Masuda
 • Hirotaka Nakayama
 • Shinji Yoshikawa
 • Hideki Sahashi
 • Keisuke Kasahara
 • Masaaki Kasai

Senior Director[edit]

 • Shuichiro Nishiya

Coordination[edit]

 • Yoshinori Tsuchiyama

Project Manager[edit]

 • Kazuyuki Gofuku

Associate Producer[edit]

 • Miyuki Hirose

Producers[edit]

 • Keisuke Terasaki
 • Toyokazu Nonaka
 • Toshiaki Suzuki
 • Atsushi Ikeda
 • Kenji Kikuchi

General Producer[edit]

 • Shinya Takahashi

Executive Producers[edit]