List of Mario Party 5 staff

From the Super Mario Wiki, the Mario encyclopedia
Jump to navigationJump to search

This is a list of the staff involved with the game Mario Party 5.

Game Director[edit]

 • Kenji Kikuchi

Planning Director[edit]

 • Syuichiro Nishiya

Game Design[edit]

 • Shinichi Nakata

Planners[edit]

 • Fumihisa Sato
 • Daisuke Takeuchi
 • Satoru Yokota
 • Hiroshi Baba
 • Takeru Sugimoto
 • Yuka Sasaki
 • Atsushi Nakao
 • Shigeru Okita

Programming Director[edit]

 • Hideki Sahashi

Programming[edit]

 • Mitsuhiro Takahashi
 • Hiroshi Ishimaru
 • Kei Kondou
 • Yukio Ohde
 • Tomohisa Saito
 • Shinichi Kasahara
 • Shinichi Hiramori
 • Yusuke Takumi
 • Tsuyoshi Kawajiri
 • Kazufumi Shimizu
 • Yoshimichi Oban
 • Yoshiyuki Uchiyama
 • Akira Matsumoto
 • Kenji Oohira
 • Norifumi Hira
 • Yasuhiro Iida
 • Izumi Fukuda
 • Takashi Iwanaga
 • Akihiro Terada
 • Tadao Syoyama
 • Takayuki Hanamasu

Senior Art Director[edit]

 • Koji Matsuura

Design Director[edit]

 • Yukinori Goto

Graphic Design[edit]

 • Tomoaki Watanabe
 • Nodoka Moriya
 • Kazuhisa Okamoto
 • Takeshi Murata
 • Masako Funaki
 • Saeko Matsuura
 • Masami Kodaira
 • Saori Tsutsui
 • Hiromi Ito
 • Atsushi Yamamoto
 • Hidehito Okamoto
 • Chihiro Narita
 • Kazuyoshi Takehara
 • Shinichi Kudo
 • Osamu Tsuchihashi
 • Yuki Kusajima
 • Maiko Kikuchi
 • Takahiro Karino
 • Kazuya Ikuta
 • Tsukasa Tanaka
 • Keisuke Izaki
 • Kanako Uto
 • Nana Yagi
 • Hiroyuki Seki
 • Makoto Eguchi
 • Hideki Morinaga
 • Yoshinori Ikeshita
 • Ryo Yokomizo
 • Yasuhiro Ando
 • Takayuki Ichinose
 • Chiharu Yoshizaki

Character Design[edit]

 • Shigeru Miyamoto
 • Hiroji Kiyotake

Original 3-D Models[edit]

 • Nintendo staff

Sound Director[edit]

 • Shohei Bando

Music[edit]

 • Aya Tanaka

Sound Effects[edit]

 • Osamu Narita
 • Shohei Bando
 • Masato Aihara
 • Takashi Watanabe
 • Shin-ya Watabe

Sound Program[edit]

 • Takayuki Iwabuchi
 • Keita Hoshi

Graphics Support[edit]

Sound Support[edit]

 • Koji Kondo

Character Voices[edit]

North American Localization[edit]

 • Rich Amtower
 • William Barnes
 • Reiko Ninomiya
 • Shawn Seavers
 • Bill Trinen

Localization Management[edit]

NOA Product Testing[edit]

 • Yoshinobu Mantani
 • Kyle Hudson
 • Thomas Hertzog
 • Michael Chipman
 • Sean Egan
 • Kathy Huguenard
 • Mika Kurosawa

European Localization[edit]

 • NOE Product Localization Team

European Localization Coordination[edit]

 • Hiroyuki Uesugi

French Text[edit]

 • Angelique Blanchemaison
 • Helene Guillemain

German Text[edit]

 • Thomas Aldenhövel
 • Micky Auer

Italian Text[edit]

 • Elena Nardo
 • Francesca Donati

Spanish Text[edit]

 • Inés Rubio San Martín
 • Sofía Marín Aguilar-Galindo

Special Thanks to[edit]

 • Mike Fukuda
 • Tatsumi Kimishima
 • NOE Product Testing Staff
 • NOA Product Testing Staff
 • Yukiko Mikami
 • Jin Kamohara
 • Kikuko Nagasawa
 • Hitoshi Takiyama
 • Ichiro Shimakura
 • Keisuke Sato
 • Eriko Mikami
 • Osamu Tsujikawa
 • All Nintendo
 • All Hudson
 • Super Mario Club staff

Coordination[edit]

 • Miyuki Hirose
 • Ryunosuke Suzuki

Supervisors[edit]

 • Shigeru Miyamoto
 • Takashi Tezuka
 • Hidetoshi Endo

Producers[edit]

 • Hiroshi Sato
 • Atsushi Ikeda

Senior Producer[edit]

 • Shinji Hatano

Executive Producers[edit]

 • Satoru Iwata
 • Hiroshi Kudo