List of Mario Superstar Baseball staff

From the Super Mario Wiki, the Mario encyclopedia
Jump to navigationJump to search

This is a list of the staff involved with the game Mario Superstar Baseball.

Director[edit]

 • Hideki Tomida

Programming[edit]

 • Takayuki Ozaki
 • Makoto Nakano
 • Hideyuki Michibayashi
 • Akira Iguchi
 • Hideki Kurosaki
 • Naoyuki Ohtsuka
 • Yusuke Kashiro

Graphic Art[edit]

 • Hisato Sotosa
 • Yukiya Matsuura
 • Masahiro Hoshino
 • Yasuhiro Maruo
 • Yasunori Korenaga
 • Sayuri Okumiya
 • Yutaka Sakai
 • Motoharu Morishita
 • Masato Tanaka
 • Tomoya Momota
 • Hirotomo Ishii
 • Nachi Mizuki
 • Tetsuo Fukaya
 • Miki Shimizu
 • Sanae Gyobu
 • Hiromi Sano
 • Megumi Kitagawa
 • Masahiko Uchida
 • Kenji Edamatsu
 • Sachiko Sato
 • Takashi Yoshida

Support Graphics[edit]

 • Yasuko Teraoka
 • Masahiro Teraoka
 • Yoshitaka Tanigawa

Sound[edit]

 • Ayako Yamaguchi
 • Masasi Sugiyama
 • Nobuhiro Ohuchi
 • Kenichi Takahara
 • Toshio Kajino

Concept[edit]

 • Shinsuke Kimura
 • Tatsuhiro Kataoka
 • Sakon Kanayama
 • Shoji Terai
 • Hiroki Nishigaki

Songs[edit]

 • Steven Dwyer
 • Yuko Umebayashi
 • Souhei Komori
 • Shogo Shibata
 • Masakazu Fujii
 • Tsutomu Shimamura
 • Madoka Nakashima
 • Yuki Hakaridani
 • Daisuke Matsumoto
 • Tatsuhiro Mizoguchi
 • Takuro Suzuki

Opening & Ending Movie[edit]

 • Kazuhiko Tsukada

Movie Support[edit]

 • Takumi Kawagoe

Supervisors[edit]

 • Takashi Tezuka
 • Takahiro Harada

Supervisors (Graphics)[edit]

 • Tsuyoshi Watanabe
 • Yo Onishi
 • Kanae Kobata

Sound Support[edit]

 • Koji Kondo
 • Taro Bando

Voices[edit]

Public Relations[edit]

 • Kenta Nakamura

Artwork[edit]

 • Keisuke Kadota
 • Ryuichi Suzuki

CG Illustration Supervisor[edit]

 • Wataru Yamaguchi

Debug[edit]

 • Naoki Takami
 • Go Endo
 • Super Mario Club Staff

Special Thanks[edit]

 • Nowproduction Co., Ltd
 • Polyassets United Inc.
 • Masashi Jinbo
 • Masaya Imoto
 • Takako Maeda
 • Takeshi Sakamoto
 • Hideki Ohguchi
 • Takayasu Shirazu
 • Mitsutoshi Matsumura
 • Michiharu Takaya
 • Shinichiro Takahashi
 • Shintaro Imai
 • Kenji Arita

Producers[edit]

 • Yasushi Ono
 • Toyokazu Nonaka

Executive Producer[edit]

 • Satoru Iwata

North American Localization[edit]

 • Nate Bihldorff
 • Thomas Connery
 • Shino Overaa

North American Localization Management[edit]

 • Jeff Miller
 • Leslie Swan
 • Bill Trinen

NOA Product Testing[edit]

 • Yoshinobu Mantani
 • Kyle Hudson
 • Randy Shoemake
 • Eric Bush
 • Sean Egan
 • Rich Richardson
 • Tim Casey
 • Mika Kurosawa
 • Tomoko Mikami
 • Teresa Lillygren