The Super Mario Players

From the Super Mario Wiki, the Mario encyclopedia
Jump to navigationJump to search
The Super Mario Players performing "Fossil Falls"
The Super Mario Players performing "Fossil Falls"

The Super Mario Players are the band that performed the orchestrated music for Super Mario Odyssey, including the songs "Jump Up, Super Star!" and "Break Free (Lead the Way)".[1] Several video recordings of their performances have been posted by the official Japanese Super Mario Odyssey Twitter account. Some members of the Super Mario Players have also performed as part of the Mario Kart Band for Mario Kart 8.

Members[edit]

The members of the Super Mario Players are credited in the booklet for the Super Mario Odyssey Original Soundtrack.[2]

Jump Up, Super Star![edit]

 • Drums: Hideo Yamaki
 • Bass: Kenji Takamizu
 • Guitar: Takayuki Hijikata
 • Piano: Keiji Matsumoto
 • Alto sax: Osamu Yoshida, Kazuhiko Kondo
 • Tenor sax: Osamu Koike, Masakuni Takeno
 • Baritone sax: Takuo Yamamoto
 • Trumpet: Koji Nishimura, Isao Sakuma, Sho Okumura, Hitomi Niida
 • Trombone: Yoichi Murata, Kanade Shishiuchi, Shinsuke Torizuka
 • Bass trombone: Junko Yamashiro
 • Chorus: Naoki Takao, Goro Oshima, Taeko Saito, Saeko Suzuki

Soundtrack[edit]

 • Strings: Koichiro Muroya Strings
 • Flute: Junichiro Taku, Yuka Yoshino
 • Piccolo: Kazuhiro Kajihara
 • Oboe, English horn: Takayuki Mogami
 • Clarinet: Kimie Shigematsu, Rie Arima
 • Bassoon: Tetsuya Cho
 • French horn: Jonathan Hammill, Hitoshi Imai, Yoshiyuki Uema, Yuta Ono
 • Harp: Tomoyuki Asakawa
 • Trumpet: Kenichi Tsujimoto, Yoshihiko Shigei, Toshiyuki Onishi
 • Trombone: Eijiro Nakagawa, Shinsuke Torizuka
 • Bass trombone: Ryota Fujii
 • Tuba: Tsuyoshi Wakabayashi
 • Timpani and orchestra percussion: Yuki Hasegawa
 • Drums: Hiroyuki Noritake, Tomoo Tsuruya
 • Bass: Teppei Kawasaki
 • Guitar: Takashi Masuzaki
 • Piano: Keiji Matsumoto
 • Percussion: MATARO
 • Alto sax: Osamu Yoshida, Kazuhiko Kondo
 • Tenor sax: Osamu Koike, Masakuni Takeno
 • Baritone sax: Kei Suzuki
 • Trumpet: Koji Nishimura, Masahiko Sugasaka, Isao Sakuma, Hitoshi Yokoyama
 • Trombone: Yoichi Murata, Satoshi Sano, Nobuhide Handa
 • Bass trombone: Koichi Nonoshita
 • Chorus: Naoki Takao, Goro Oshima, Taeko Saito, Saeko Suzuki
 • Quena: Takamasa Segi
 • Tin whistle, shinobue: Kozo Toyota
 • Accordion: Saburo Tanooka
 • Mandolin: Hideki Wachi
 • Shakuhachi: Hideki Ishigaki
 • Tsugaru-shamisen: Yutaka Oyama
 • Taiko (wadaiko): Masaki Otawa

See also[edit]

External links[edit]

References[edit]